Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici

Naziv
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52685
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da se putem analize povijesti nastanka jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasni povijest književnosti srednjega vijeka i ujedno prikažu smjerovi interpretacije u kontekstu poetskih vrsta od XI. do XV. st.
Sadržaj
 1. konstitucija kolegija
 2. sonet – teorija oblika
 3. srednjovjekovni lirski oblici
 4. trubaduri i truveri
 5. sicilijanska škola
 6. dolce stil nuovo
 7. Dante
 8. Petrarca
 9. renesansna ljubavna lirika i sonetizam
 10. Plejada
 11. španjolski sonetisti
 12. portugalski sonetisti
 13. engleski sonetisti
 14. problem soneta u hrvatskoj književnosti
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke
 2. navesti predstavnike pojedinih razdoblja te njihova ključna djela
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 4. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove
 5. pojedina razdoblja hrvatske književnosti smjestiti u europski i svjetski kontekst
 6. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi hrvatske književnosti s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 9. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
predavanja i seminari usmeno i pisano izražavanje audivizualne-metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija pisanim i usmenim putem i usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. sadržana u opisu kolegija (silab)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar