Komparativna književnost: Tumačenje soneta

Naziv
Komparativna književnost: Tumačenje soneta
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50870
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da se opisom jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasne osnove interpretacije i ujedno prikaže povijest europske i svjetske književnosti od srednjega vijeka do XXI. stoljeća.
Sadržaj
 1. konstitucija kolegija
 2. sustavi versifikacije
 3. sonet – teorija oblika
 4. sonet i srednjovjekovna lirika
 5. talijanski tip soneta kroz razdoblja
 6. engleski tip soneta kroz razdoblja
 7. sonetisti i petrarkisti
 8. francuski i talijanski sonetisti
 9. španjolski i portugalski sonetisti
 10. engleski sonetisti
 11. njemački sonetisti
 12. ruski sonetisti
 13. problem soneta u hrvatskoj književnosti
 14. hrvatski sonetisti
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove
 3. smjestiti pojedina razdoblja hrvatske književnosti u europski i svjetski kontekst
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti
 5. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi hrvatske književnosti s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 6. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 7. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 10. navesti predstavnike pojedinih razdoblja povijesti književnosti te njihova ključna djela
Metode podučavanja
predavanja i seminari, pisano i usmeno izravažavnje audio-vizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evaluacija, usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. sadržana u opisu kolegija (silab)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar