Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850

Naziv
Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131610
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za razumijevanje složenosti područja psihologije ljudske seksualnosti.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja, diskusije, rad u malim grupama, primjeri kliničke prakse
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave čini 15% ukupne ocjene, aktivnost na nastavi također 15% , vannastavni zadaci (priprema za vježbe i izrade izvještaja) 20%, te 50% preostaje na ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar