Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

Naziv
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52291
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Kolegij pruža pregled kulture i civilizacije luzofonske Afrike. Također ima za cilj olakšati snalaženje u proučavanju povijesti, kulture i civilizacije luzofonske Afrike.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije luzofonske Afrike od XV. stoljeća do danas.
  2. prepoznati i izdvojiti specifičnosti kulture i civilizacije luzofonske Afrike u okviru afričkog kontinenta.
  3. navesti glavne aspekte kolonizacije i dekolonizacije zemalja luzofonske Afrike.
  4. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije.
  5. samostalno istražiti i komentirati elemente luzofonske civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
  6. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar