Kulturk(r)amp

Naziv
Kulturk(r)amp
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
125362
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
8
Seminar
8

Cilj
U današnjoj se Švedskoj, kao i u mnogim drugim europskim zemljama, humanističke znanosti i područje kulture općenito sve izrazitije guraju na marginu: iz sveučilišnih se programa sve češće brišu kolegiji i programi u humanističkom području, pri čemu studiji stranih jezika i kultura nipošto nisu pošteđeni; kulturne rubrike dnevnih novina sve su manje i razvodnjenije; izdavačka se djelatnost sve više usmjerava na mali broj hitova i lako štivo, itd. Kolegij je usmjeren na poboljšanje jezične kompetencije studenata, kao i na proširivanje njihovih spoznaja i istančanije upoznavanje suvremenog švedskog društva. Cilj je ovog kolegija utvrditi i sa studentima razmotriti situaciju i trendove u pogledu humanističkih znanosti i kulture u Švedskoj, samostalno i u odnosu na situaciju u nekim drugim europskim zemljama. S takvog polazišta nastojat će se razviti konstruktivna diskusija o mogućim aktivnostima usmjerenima na zaustavljanje i promjenu negativnog razvoja, kao i o mogućim novim perspektivama za humanističke znanosti i kulturu u suvremenoj Europi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, objašnjenje načina rada, podjela radnih zadataka; pogled u prošlost i opis aktualne situacije; upoznavanje s obaveznom literaturom
 2. početak upoznavanja sa situacijom u pogledu humanistike i humanističkih programa na švedskim i drugim sveučilištima
 3. predavanje, diskusije i studentska izlaganja o tekstovima s internet stranice MojUppsats (https://mojuppsats.wordpress.com/), isječcima iz ”Bildningsresan”: Leifa Alsheimera, TV programa KSpecial
 4. program Louisiana Channel, novinski članci o aktualim kultuim debatama (objavljeni u časopisu Axess i dr.), diskusija i studentska izlaganja
 5. diskusija na temelju članaka o „rezovima“ u kulturi i humanističkim znanostima, objavljenima u rubrici „Kultura“ dnevnih novina DN i SvD tijekom zime i proljeća. tekst Klare Johanson, studentska izlaganja
 6. TV emisije Babel och Kobra i usporedba s hrvatskim i drugim programima o kulturi, tekst Almqvista, diskusija i studentska izlaganja
 7. tekstovi Horacea Engdahla i Ebbe Witt-Brattström, diskusija i studentska izlaganja
 8. diskusija na temelju eseja ”Mina skrangliga ben lärde mitt hjärta att gå” i ”Sommarsamtal med mig själv”; zaključci o tekstovima, materijalima i obrađeim temama, preciziranje tema seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći uvid u aktualnu situaciju i trendove na području humanističkih znanosti i kulturnog života općenito u današnjoj Švedskoj, uz povremeno proširivanje perspektive tako da uključuje i neke druge europske zemlje.
 2. Postavljanje temelja za razgovor i razmjenu misli i ideja vezanih uz razmatranu temu i moguće načine preusmjeravanja negativnih trendova i stvaranja boljih preduvjeta za razvoj humanističkih znanosti i snaženje područja kulture u Švedskoj i drugdje.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena se temelji na ocjenama pojedinih segmenata kontinuiranog praćenja (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat i pismeni ispit). Svi segmenti moraju biti zadovoljeni za dobivanje završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja iz djela: Thomas Nydahl. 2011. Kulturen vid stupet - Essäer och reflektioner. Leif Alsheimer: Bildningsresan. Horace Engdahl: Ärret efter drömmen. Ebba Witt-Brattström: Ur könets mörker. Klara Johanson: Kritik.
 2. relevantni članci iz dnevnih novina ( DN, SvD i dr.) i časopisa ( Axess i dr.)
 3. tekstovi s internetskih stranica MojUppsats (https://mojuppsats.wordpress.com/), Louisiana Channel (http://channel.louisiana.dk/) i dr.
 4. prilozi o kulturi u televizijskim emisijama KSpecial, Babel, Kobra i dr.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij