Kulturni turizam

Naziv
Kulturni turizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
118064
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Spoznati osnovne odnose između gospodarske djelatnosti turizma i muzeologije; razumjeti osnovne pojmove kulturnog turizma; na povijesnoj razini upoznati se s razvojem kulturnog turizma u svijetu i u Hrvatskoj; na praktičnoj razini upoznati se s postojećim kulturno-turističkim atrakcijama, organizacijama i institucijama koje se bave razvojem kulturnog turizma.
Sadržaj
 1. Pojam turizma; Pojam kulturnog turizma
 2. Povijest turizma
 3. Oblici turizama- osnovni vidovi kulturnog turizma
 4. Kulturni turisti: zahtjevi turističke potražnje, identifikacija kulturno turističkih potencijala
 5. Pojam, sadržaj, identitet i razvoj kulturno-turističke destinacije
 6. Prezentacija baštine u kulturnom turizmu
 7. Interpretacija baštine u kulturnom turizmu
 8. Razvoj i klasifikacija turističkih atrakcija
 9. Zajednica i kulturni turizam – kvaliteta interakcija u turizmu, kulturne razlike u turizmu
 10. Turizam i prostor
 11. Pojam održivosti u turizmu – zaštita baštine u kulturnom turizmu
 12. Rizici upotrebe baštine u turizmu
 13. Partnerstvo sektora; Mreže institucija
 14. Konkurentnost kulturnog turizma
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Identificirati elemente kulturnog turizma koji čine sponu baštinskog i ekonomskog sektora
 2. Kritički promišljati i diskutirati o ulozi kulture (baštine) unutar ekonomskog sektora
 3. Analizirati i interpretirati konkretne kulturno turističke resurse
 4. Razumjeti i analizirati informacijsko-komunikacijske tehnologije u kulturno-turističkoj industriji danas
 5. Osmisliti i oblikovati na osnovnoj razini kulturne (baštinske) resurse za turističko tržište
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. McKercher, B. Du Cros Hilary. Cultural tourism. Claredon Press, Oxford, 2002.
 2. Strategija za razvoj kulturnog turizma RH, Institut za turizam Zagreb, 2003
Dopunska literatura
 1. Diekman, Anya. Zaštita graditeljske baštine nasuprot turizmu: Belgijsko istraživanje.TURIZAM, 2002., str. 267.-284.
 2. Pasakova, M. Životni ciklus destinacije povijesnog grada. TURIZAM, 2002, str. 251.-266.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij