Kvantitativne metode istraživanja

Naziv
Kvantitativne metode istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51334
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar