Baze podataka u internetskom okruženju

Naziv
Baze podataka u internetskom okruženju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117576
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Student treba upoznati načine izrade baze podataka u Internet okruženju. Treba se upoznati s mogućnostima izrade Web aplikacija za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internet okruženju. Student se treba upoznati i sa izradom Web servisa te njihovom publikacijom i korištenjem. Praktičan rad na konkretnim projektima omogućit će studentu da se upozna i ovlada različitim vještinama programiranja baze podataka u Internet okruženju, te da ovlada s tehnikama izrade aktivnih serverskih Web stranica za komunikaciju s bazom podataka. U tu svrhu koristit će se neki od poznatih SQL servera i neki od poznatih vizualnih programskih alata za programiranje ASP stranica i WEB servisa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Osnove relacijskih baza podataka. NoSql baze podataka.
 3. SQL.
 4. SQL.
 5. ASP.Net platforma.
 6. Objektno orijentirano programiranje. Programski jezik C#.
 7. Objektno orijentirano programiranje. Programski jezik C#.
 8. Kolokvij
 9. Komunikacija s bazom podataka u internetskom okruženju.
 10. Komunikacija s bazom podataka u internetskom okruženju.
 11. XML. Web servisi.
 12. Sigurnost i zaštita.
 13. Izrada projekta.
 14. Predaja projekata.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Objasniti problem oblikovanja baze podataka
 2. Implementirati kompleksne upite
 3. Prezentirati podatke iz baze podataka u internetskom okruženju
 4. Koristiti moderne alate u izradi web aplikacija
 5. Riješiti jednostavne probleme vezane uz administriranje baze podataka
 6. Definirati problem korištenja baze podataka u internetskom okruženju
 7. Primijeniti transakcije i spremljene procedure
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati zadaću, projekt i dva kolokvija. Na taj način studenti se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
 2. Duthie, G., A.: ASP.net, Microsoft Press, 2002.
 3. Esposito, D.: ASP.net and ADO.net, Microsoft Press, 2002.
 4. Short, S. XML WEB Services, Microsoft Press, 2002.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij