Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene

Naziv
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
90625
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznati studente s djelom Petra Guberine u kontekstu lingvističkih istraživanja XX. i XXI. stoljeća, naročito s obzirom na jezična istraživanja na francuskome jeziku unutar kojeg je autor bio osobito aktivan i ostavio veliki trag. Cilj je kolegija također osposobiti studente za razumijevanje osnovne terminologije Guberinine lingvistike govora i primjene njezinih principa u verbotonalnom pristupu reedukacije slušanja i govora te strukturo-globalnoj audio-vizualnoj metodologiji učenja stranih jezika.
Sadržaj
 1. tjedan: uvod, govoreni jezik i usmeni jezični izraz
 2. tjedan: logička i stilistička vrijednost složenih rečenica
 3. tjedan: pojam parole (jezična realizacija) kod Saussurea i kod Guberine
 4. tjedan: Charles Bally i Petar Guberina: afektivnost u jezičnom izrazu
 5. tjedan: zvuk i pokret u jeziku
 6. tjedan: vrednote govornog jezika
 7. tjedan: pismena provjera
 8. tjedan: vanjska stvarnost – stvarnost misli – jezična stvarnost
 9. tjedan: vanjski pojavni lik u jezičnom izrazu
 10. tjedan: verbotonalna teorija (VT)
 11. tjedan: verbotonalna fonetika
 12. tjedan: metodologija SGAV Stukturo-globalna audio-vizualna problematika poučavanja jezika
 13. tjedan: mjesto i uloga VT fonetike u SGAV metodologiji
 14. tjedan: globalna i dinamična vizija izgovornog i govornog čina
 15. tjedan: pismena provjera

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru raznovrsnih suvremenih lingvističkih i gramatičkih pristupa i teorija objasniti djelo Petra Guberine u kontekstu lingvističkih istraživanja XX i XXI stoljeća.
 2. Student će moći protumačiti i sažeti postupke strukturo-globalne audio-vizualne metodologije učenja francuskog kao stranog jezika.
 3. Student će moći protumačiti i sažeti stilistička proučavanja P. Guberine koji je svoj pristup temeljio na komparaciji stilističke vrijednosti originala i prijevoda na jezik-cilj kao jedan od temeljnih kriterija za vrednovanje prijevoda
 4. Student će moći zastupati vlastita mišljenja pobliže upoznavši lingvističku znanost XX stoljeća i mogućnosti njezine konkretne primjene kroz upoznavanje djela Petra Guberine.
 5. Student će moći protumačiti i sažeti doprinos hrvatske znanosti svjetskoj znanosti preko ovog autora.
 6. Student će moći istražiti nove putove istraživanja jezika i jezične znanosti u skladu sa smjernicama Guberininog djela.
 7. Student će moći razviti vještine učenja i istraživanja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja te sve oblike komunikacije na francuskome jeziku.
 8. Student će moći učinkovito se koristiti lingvističkom literaturom u cilju proširenja znanja te preoblikovati i sažeti složene tekstove tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 9. Student će moći isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na francuskom jeziku te objasniti i upotrijebiti potrebnu lingvističku aparaturu.
 10. Student će moći zastupati vlastita mišljenja o znanstvenim temama u području jezikoslovlja francuskoga govornog područja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. Pavelin Lešić, B. 2013, L'affectivité au coeur même de la cognition et du langage : Charles Bally et Petar Guberina. Synergie Espagne, n 6., pp. 185 - 196.
 2. Pavelin Lešić, B. 2012, Guberinina teorija u kontekstu suvremenih istraživanja govornog jezika. Monografija Čovjek i govor, Poliklinike SUVAG, Zagreb.
 3. Pavelin Lešić, B. 2013, Petar Guberina et Charles Bally, une vision globalisante et dynamique du langage. Zbornik Francontraste: L'affectivite et la subjectivite dans le langage. CIPA Mons.
 4. Guberina, P. 1954 [1939]. Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexe : théorie générale et application au français, Zagreb : Epoha.
 5. Guberina, P. 1952, Zvuk i pokret u jeziku / Le Son et le mouvement dans le langage, Zagreb : Matica hrvatska.
 6. Guberina, P. 1952, Povezanost jezicnih elemenata/La Solidarité des éléments du langage, Zagreb : Matica hrvatska. Dans le texte SEL.
 7. Guberina, P. 2003, Rétrospection, (ur. Claude ROBERGE), Zagreb, Artresor naklada.
Dopunska literatura
 1. Guberina, P. 1957. «La logique de la langue et la logique du langage», Studia Romanica Zagrabiensia II/3, pp. 13-30.
 2. Guberina, P. 1986. «Lingvistika govora kao lingvisticka osnova verbotonalnog sistema i strukturalizam u opcoj lingvistici/Linguistique de la parole, base du système verbotonal et le structuralisme dans la linguistique générale». Revue Govor 1, 1-3, pp. 3-18.
 3. Guberina, P. 1958. Stilistika, Zagreb : Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Zagreb.
 4. Kovačec, A. 2006. Akademik Petar Guberina. In P. ŠIMUNOVIĆ (Ed.) (2006) Petar Guberina 1913-2005. Zagreb, Academia Scientiarum et Artium Croatica, 13-23.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar