Lirika novije hrvatske književnosti

Naziv
Lirika novije hrvatske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
77915
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Na izabranome korpusu tekstova hrvatskih autora od ilirizma do danas daje se pregled lirike, njezina klasifikacija, obilježja te kontekstualizacija s obzirom na autorske opuse, žanrove i tradiciju.
Sadržaj
 1. Uvod. Evidencija, upoznavanje s kolegijem, njegovim sadržajem, kriterijima izbora korpusa, načinom rada i ciljem; kratki pregled lirike novije hrvatske književnosti.
 2. Uvod. Evidencija, upoznavanje s kolegijem, njegovim sadržajem, kriterijima izbora korpusa, načinom rada i ciljem; kratki pregled lirike novije hrvatske književnosti.
 3. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 4. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 5. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 6. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 7. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 8. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 9. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 10. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 11. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 12. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 13. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 14. Autori: P. Štoos, A. Mihanović I. Mažuranić, Vraz, Preradović, Šenoa, Kranjčević, F. Mažuranić, Matoš, Vidrić, Domjanić, Nazor, Kamov, Galović, A. B. Šimić, Ujević, Krleža, Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop, Vida, Kaštelan, Parun, Milićević, Pupačić, Mihalić, Šoljan, Sever, Krmpotić, Slamnig, Horvatić, Dragojević, Petrak, Paljetak, Maruna, Maković, Žagar, Jagić, Jergović, M. Pogačar i najmlađi pjesnici… TEKSTOVI: Amblematske (antologijske) pjesme navedenih autora Čitanje, analiza i i
 15. Zaključak - predrok. Glavna obilježja hrvatske lirike, teme, lirski subjekt, prozodija, žanrovi, paradigme, status unutar sustava novije hrvatske književnosti, tendencije

Ishodi učenja
 1. Analiziranje, sintetiziranje i vrednovanje specijaliziranih književnopovijesnih i teorijskih činjenica, pojmova, postupaka i principa u području književne povijesti kojima se stvara svijest o društvenim i ideološkim učincima književnog teksta i njegove uloge u procesu društvenog i kulturnog pamćenja.
 2. Interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u analizi književnog teksta te mogućnost prijenosa znanja na druga područja i probleme koji nadilaze književnopovijesni okvir.
 3. Kritičko prosuđivanje veze između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 4. Povezivanje književnih sadržaja 20. stoljeća s ostalim društvenim i kulturnim praksama
 5. Uvođenje u samostalne znanstveno-istraživačke aktivnosti
 6. Razvijanje sposobnosti izražavanja i akademskog komuniciranja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Brešić, Vinko, Pjesnici hrvatske moderne, Zagreb 2003.
 2. Jurić, Slaven, Počeci slobodnoga stiha, Zagreb 2006.
 3. Kombol, Mihovil, Moderna hrvatska lirika, Zagreb 1934.
 4. Kravar, Zoran, Stih i kontekst. Teme iz povijesti hrvatskoga stiha, Split 1999.
 5. Maroević, Tonko, Skladište mješte sklada. Prilozi traženju pobudnog pjesništva, Zagreb 2010.
 6. Maroević, Tonko, Uskličnici. Antologija hrvatskog pjesništva 1971-1995., Zagreb 1996.
 7. Mićanović, Miroslav, Utjeha kose. Antologija suvreenog hrvatskog jesniptva, Zagreb 2006.
 8. Mihalić – Pupačić – Šoljan, Antologija hrvatske poezije 20. st.. Od Kranjčevića do danas, Zagreb 1966.
 9. Milanja, Cvjetko, Hrvatsko pjesništvo 1900. – 1950. – novosimbolizam, dijalektalno pjesništvo, Zagreb 2008.
 10. Milanja, Cvjetko: Doba razlika, Zagreb 1991.
 11. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950. : pjesništvo hrvatske moderne. Zagreb 2010.
 12. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. (I), Zagreb 2000.
 13. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. (II), Zagreb 2001.
 14. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. (III), Zagreb 2003.
 15. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. 4, knj. 1. Zagreb 2012.
 16. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. 4, knj. 2. Zagreb 2012.
 17. Milanja, Cvjetko: Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma, Zagreb 2000.
 18. Mrkonjić, Zvonimir, Na međašima. Hrvatsko pjesništvo 20. st., Zagreb 2004.
 19. Mrkonjić, Zvonimir: Suvremeno hrvatsko pjesništvo. Razdioba., Zagreb 1971.
 20. Pavličić, Pavao, Vrijeme u pjesmi, Zagreb 2011.
 21. Pavličić, Pavao: Mala tipologija moderne hrvatske lirike, Zagreb 2008.
 22. Pejaković, Hrvoje, Antologija suvremene hrvatske poezije, Zagreb 1997.
 23. Petrović, Svetozar, Probem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti, Rad JAZU, 350, Zagreb 1968.
 24. Rimay, Tea, Pjesma u prozi, Zagreb 1997.
 25. Slamnig, Ivan, Antologija hrvatske poezije od Kačića do Matoša, Zagreb 1981.
 26. Slamnig, Ivan, Hrvatska versifikacija, Zagreb 1981.
 27. Stamać, Ante (ur.), Suvremeno hrvatsko pjesništvo. Zbornik. Zagreb 1988.
 28. Stamać, Ante, Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb 1977.
 29. Vuković, Tvrtko: Tko je u razredu ugasio svjetlo? Zagreb, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar