Logičko programiranje

Naziv
Logičko programiranje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117613
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu logičkog programiranja u informacijskom sustavu. Praktičan rad omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama primjene logičkog programiranja
Sadržaj
 1. Osnove logičkog programiranja u računu predikata. Predikatni račun kao jezik.
 2. Klauzule. Ciljna, programska i Hornova klauzula. Jednostavne i složene rečenice
 3. Pretvorba složenih rečenica u jednostavne. Supstitucija.
 4. Unifikacija. Hornova i standardna forma.
 5. Rezolucija. Primjena pravila rezolucije na račun sudova i na račun predikata.
 6. Priprema za I. kolokvij
 7. Kolokvij I.
 8. Prolog i logika predikata. Specifičnost Prologa u odnosu na račun predikata.
 9. Pravilo rezolucije u Prolog sustavu.
 10. Sintaksa i semantika. Baza znanja.
 11. Izračunavanje odgovora. Rekurzija.
 12. Strukture podataka. Binarno stablo i osnovne operacije s binarnim stablom.
 13. Vraćanje i rez. Standardni i sistemski predikati.
 14. Priprema za II. kolokvij
 15. Kolokvij II.

Ishodi učenja
 1. Razumjeti pravila zaključivanja u logičkom programiranju
 2. Razumjeti prijelaz sa predikatnog računa na Prolog
 3. Primjeniti logičko programiranje na rješavanje problema
 4. Primjeniti logičko programiranje na strukture podataka
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere na računalu prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čubrilo, M.: Matematička logika za ekspertne sisteme, Informator, Zagreb, 1989.
 2. Radovan, M.: Programiranje u prologu, Informator, Zagreb, 1987.
 3. Spencer-Smith, R.: Logic and Prolog, Harvester Wheatsheaf, 1991
Dopunska literatura
 1. Vladimir Mateljan: Predikatni račun, Skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij