Bibliografska organizacija II

Naziv
Bibliografska organizacija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125421
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti će steći teorijska i praktična znanja o modelima organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka.
Sadržaj
 1. Modeli organizacije bibliografskih i autoriziranih (normativnih) podataka.
 2. Kataložno nazivlje.
 3. FRBR, FRAD.
 4. Međunarodna kataložna načela.
 5. Objedinjeni ISBD.
 6. Katalogizacija elektroničke građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a.
 7. Katalogizacija neomeđene građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a.
 8. UNIMARC, MARC21, BIBFRAME.
 9. Normativna kontrola, VIAF.
 10. RDA.
 11. Individidualno autorstvo.
 12. Korporativno autorstvo vs. Unos pod korporativnu odrednicu.
 13. Stvarne odrednice.
 14. Katalogizacija službenih publikacija.
 15. Online katalozi.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati samostano izraditi bibliografski zapis u MARC21 formatu.
 2. Studenti će znati samostalno izraditi normativni zapis u MARC21 formatu.
 3. Studenti će znati nabrojati i opisati entitete, atribute i odnose prema IFLA-inim konceptualnim FR-modelima.
 4. Studenti će temeljem knjižnične građe znati prepoznati vrstu autorstva i izraditi odgovarajuće pristupnice.
 5. Studenti će pri izradbi kataložnog/bibliografskog zapisa znati primijeniti odredbe objedinjenog ISBD-a.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, e-učenje, samostalna izradba zapisa.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i izradba zapisa na vježbama 30% Pismeni ispit 30% Usmeni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.] 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
 2. ISBD : International Standard Bibliographic Description / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Consolidated ed. Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011.
 3. RDA : Resource description and access. Chicago [etc.] : American Library Association [etc.], 2011.
 4. Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka : konceptualni model. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
 5. Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 6. Smjernice za primjenu ISBD-a na opis sastavnica. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1989.
 7. UNIMARC : bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
 8. Priručnik za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskoga prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, Ana. Entitet izraz konceptualnog modela FRBR : od teorijskog značaja do praktične primjene. // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 142-166.
 2. Barbarić, Ana. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.
 3. Delsey, Tom. Mapping ISBD elements to FRBR entity attributes and relationships, 2004-07-28. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf
 4. Radovčić, M.; Barbarić, A. ISBD : od prošlosti k budućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2013), str. 203-226.
 5. Willer, Mirna; Gordon Dunsire; Boris Bosančić. ISBD and the Semantic Web. // JLIS.it [Journal of Library and Information Science. Italy = Rivista italiana di biblioteconomia, archivistica e scienza dell'informazione] 1, 2(2010), 213-236. DOI: 10.4403/jlis.it-4536
 6. Žumer, Maja. FRBRoo : prema interoperabilnosti u području kulture. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 100-109.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij