Mentalni leksikon

Naziv
Mentalni leksikon
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124365
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Po završetku kolegija Mentalni leksikon student će moći:
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Usporediti različite pristupe mentalnom leksikonu proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistike, psiholingvistike, odnosno neuroznanosti i psihologije (modularne, interaktivne; modele direktnoga pristupa, pretraživačke; produkcijske i recepcijske).
  2. Razlikovati teorijske modele jezične upotrebe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj upotrebi. Opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije i procese leksikalizacije.
  3. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje).
  4. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina – fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku.
  5. Primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe odraslih ili djece, kako zdravih govornika, tako i onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika.
  6. Specifičnosti psiholingvističkih znanja povezati sa znanjima srodnih disciplina i pridonijeti interdisciplinarnim neuroznansvenim istraživanjima jezika i neuralnih korelata jezičnih jedinica i procesa.
  7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja psiholingvistike, osobite teorija i modela mentalnoga leksikona.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij