Metode prirodnih znanosti u arheologiji

Naziv
Metode prirodnih znanosti u arheologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35818
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Omogućiti studentima uvid u temeljne principe interdisciplinarnih metoda i široki spektar analiza kojima prirodne znanosti mogu pomoći arheologiji u što egzaktnijim zaključcima rekonstrukcije ljudske prošlosti. Interdisciplinarnost je sastavni dio arheološke misli, bez koje danas nije moguće zamisliti provedbu, interpretaciju ili prezentaciju arheološkog lokaliteta. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim principima prirodnih znanosti kako bi stečena znanja mogli integrirati u druga znanstvena područja s kojima arheologija blisko surađuje.
Sadržaj
 1. Klimatske promjene i čovjek u arheologiji
 2. Ljudi i preživljavanje po četvornom kilometru
 3. Zemljoradnja i patrijarhatno društvo
 4. Gromovnik – osnovno mjerilo stočara
 5. Simbolika boja u religiji starih i suvremenih naroda
 6. Graditeljske tehnologije u starom svijetu
 7. Glina – od kuće do pisma
 8. Malahit, azurit i najstarije europsko rudarstvo
 9. Zlato, ovan, živa i zlatno runo
 10. Prapovijest legura
 11. Tehnologija i mitološka simbolika vezana uz njene inovacije
 12. Željezo - prva 'demokratska' kovina
 13. Glazura i staklo kao izraz tehnologije visoke civilizacije
 14. Apsolutno datiranje u arheologiji
 15. Dendrokronologija i povijest prapovijesti

Ishodi učenja
 1. -moći će opisati i navesti na koji način klimatske promjene utječu na čovjeka i krajolik
 2. -moći će bjasniti i prepoznati simboliku materijala i predmeta u prapovijesnim društvima
 3. -moći će definirati i objasniti tehnološke inovacije u prapovijesti
 4. -moći će povezati i usporediti znanja o različitim znanstvenim disciplinama
 5. -moći će nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 6. -moći će nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. D. R. Brothwell, A. M. Pollard A. M., Handbook of Archaeological Sciences, J. Wiley and Sons, Ltd., Chichester, 2001
 2. M. J. Aitken, Science-based Dating in Archaeology, Longman, London, 1990
 3. A.Clark, Seeing Beneath the Soil. Prospecting Methods in Archaeology, Batsford, London, 1990.
Dopunska literatura
 1. T. R. Lyons, F. J. Mathien, Cultural Resources Remote Sensing, Cultural Resources Menagement Division, Washington, 1983
 2. Y. Maniatis, Archaeometry, Elsevier, N. York, 1989
 3. P. M. Rice, Pottery Analysis: A Sourcebook, University of Chicago Press, Chicago, 1987.
 4. R. F. Tylecote, Early history of metallurgy in Europe, Longman, 1987.
 5. H. Hodges, Technology in the Ancient World, Alfred A. Knopf, New York, 1974.
 6. J. Coles, Archaeology by Experiment, Hutchinson, London, 1973
 7. .F.H. Schweingruber, Tree Rings: Basics and Applications of Dendrochronology, Kulver Academic Publishers, Dordrecht 1990.
 8. S. L. Sass, The Substance of Civilization, Arcade Publishing, New York 1974.
 9. M. A. Pollard, M. Heron, Archaeological Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambrdge 1996.
 10. J. P. Mohen, Metallurgie Prehistorique, Masson, Paris 1990.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar