Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)

Naziv
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125404
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Metodičke vježbe
30

Cilj
Usvajanje teorijskog znanja o njezi glasa, usvajanje vježbi za prevenciju vokalnog zamora te pripremanje studenata za javno govorenje uz optimalnu štednju glasa.
Sadržaj
 1. Uvod u metodiku fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup); upoznaje se predmet te način ocjenjivanja
 2. Značenje kvalitete glasa vokalnih profesionalaca
 3. Fonetsko određenje glasa i tehnički postupci ispravljanja glasove kvalitete
 4. Upitnik o anamnezi glasaVježbe: Analiza upitnika o anamnezi glasa i točne metodske upute
 5. Analiza glasa i izgovora studenata (1. dio)Vježbe: Individualan rad na tercnom filtru – zaštitna i estetska linija
 6. Analiza glasa i izgovora studenata (2. dio)Vježbe: Individualno ispravljanje glasa i izgovora
 7. Fonetske vježbe za izgovor (1. dio)Vježbe: Individualno ispravljanje dikcije
 8. Fonetske vježbe za izgovor (2. dio)Vježbe: Individualno ispravljanje dikcije
 9. Terapeutska akcentna metodaVježbe: Skupno i individualno izvođenje akcentnih vježbi za glas
 10. Dikcija – glasnička artikulacija i prozodijaVježbe: Usklađivanje glasničke artikulacije i prozodije (elitni govorni profesionalci)
 11. Provjera znanja: test 1 (prolazna ocjena donosi 10 % ukupne ocjene, izvrstan 30%)
 12. Govorni nastup pred skupinom (prema žanrovskim određenjima)Vježbe: pravilno postavljanje nastavničkog glasa
 13. Mikrofonsko izlaganje pred skupinomVježbe: individualan govorni nastup s mikrofonom (elitni govorni profesionalci)
 14. Završna provjera znanja: test 2 (donosi maksimalno 30 % ukupne ocjene)
 15. Posebni zadatci – ispravljanje glasa i izgovora vokalnih profesionalaca (individualan pristup) (15 % ukupne ocjene); priprema za usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. procijeniti i komentirati dikciju vokalnih profesionalaca
 2. razlikovati akustičke parametre pri procjeni kvalitete glasa
 3. predvidjeti estetske i funkcionalne glasovne tegobe
 4. valorizirati glasovu kvalitetu i dikciju prema fonetskome statusu
 5. kreirati i preporučiti individualne vježbe za glas i izgovor
 6. identificirati moguće posljedice trajnoga zamora glasnica
 7. provoditi vježbe za ispravljanje dikcije i poboljšanje glasove kvalitete na tercnom filtru
Metode podučavanja
-predavanja -samostalni zadatci -vježbe -laboratorij -mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave 15% (maksimalno – nijedan izostanak) Kolokviji (2): maksimalno 60% (oba kolokvija ocjena izvrstan – 5) Hospitacije 15% (pohađanje 15 sati hospitacija: 10 sati HRT, 5 ADU ili svih 15 HTV) Samostalno ispravljanje dikcije vokalnog profesionalca na tercnom filtru (10%) Ukupno: = 100% Značenje ocjena: 60 – 70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar. Zagreb: FF press.
 2. Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora . Zagreb: FF press.
 3. Škarić, I. (2008). Fonetika hrvatskoga književnoga jezika. U A. Kovačec (ur.) Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus, pp. 37-52.
 4. Škarić, I. (2009). Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Dopunska literatura
 1. Benniger, M., Jacobson, B. H., Johnson, A. F. (1994). Vocal Arts medicine – The Care and Prevention of Professional Voice Disorders. New York, Stuttgart: Thieme medical Publishers, Georg Thieme Verlag.
 2. Škarić, I. (ur.). Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb, 1988. Poglavlja: Poremećaji glasa, pp. 151-162; Rehabilitacija glasa, pp. 163-176.
 3. Varošanec_Škarić, G. (2008). Acoustic characteristics of voice and vocal care in acting and other students. Clinical Linguistics and Phonetics 22, 10-11: 1-9.
 4. Rodgers, J. (ur.). The Complete Voice and Specch Workout. Aplause Theatre and Cinema Books.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij