Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1

Naziv
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
129219
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Student će upoznati školsku knjižnicu kao školski informacijski centar te školskog knjižničara kao stručnog suradnika koji surađuje s drugim predmetnim nastavnicima, ravnateljem te sudjeluje u direktnom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. Školski knjižničar sudjeluje u nastavnom procesu planiranjem, pripremanjem, izvedbom, vođenjem i tijekom nastavnog sata. Student će steći vještine stvaranja prikladnoga razrednog ugođaja, održavanja discipline te ostvarenje primjerene komunikacije sa svojim učenicima.
Sadržaj
 1. Osnovni pedagoški pojmovi
 2. Povijesni razvoj školskog knjižničarstva
 3. Posjet Hrvatskome školskom muzeju
 4. Što je metodika?
 5. Školska knjižnica kao školski informacijski centar
 6. Interdisciplinarnost i multimedijalnost u školskoj knjižnici
 7. Školski knjižničar
 8. Normiranje poslova u školskoj knjižnici
 9. Suradnja i timski rad s kolegama
 10. Školska knjižnica kao podrška nastavnom procesu
 11. Planiranje, pripremanje i izvedba nastavnog sata
 12. Vođenje i tijek nastavnog sata
 13. Razredni ugođaj
 14. Disciplina
 15. Komunikacijska uloga školske knjižnice

Ishodi učenja
 1. definirati temeljne pedagoške pojmove
 2. analizirati povijesni razvoj školskog knjižničarstva
 3. demonstrirati primjerena nastavna umijeća
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad i rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije, praktičnog rada, čitanja i rada na tekstu, pisanja.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 40% 2. kolokvij- 40% Četiri zadaće- 10 % Vježba- 10 %

Obavezna literatura
 1. Kovačević, D.; Lasić-Lazić, J.; Lovrinčević, J. (2004). Školska knjižnica-korak dalje. Zagreb : Zavod za informacijske studije
 2. Kovačević, D.; Lovrinčević, J. (2012). Školski knjižničar. Zagreb : Zavod za informacijske studije
 3. Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb : Educa
Dopunska literatura
 1. XXI. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (22.-25. travnja 2009.). Zbornik radova.
 2. XXIII. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (9.-11. svibnja 2011.). Zbornik radova
 3. XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (21.-24. ožujka 2012.) Zbornik radova

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij