Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2

Naziv
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125692
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studenete za odgojno-obrazovni rad u školskoj knjižnici. Studenti će upoznati metode nastavnoga rada, nastavne sisteme i principe te će biti osposobljeni za samostalno oblikovanje i vođenje pedagoško-animatorskih aktivnosti u školskoj knjižnici. Kolegij je usmjeren razvoju osobnih kvaliteta studenata koje će im omogućiti cjeloživotno učenje, prenošenje, prezentiranje i upotrebu znanja na što je moguće više načina.
Sadržaj
 1. Nacionalni okvirni kurikulum
 2. Planiranje i programiranje rada u školskoj knjižnici
 3. Suradnja školskog knjižničara s predmetnim nastavnicima
 4. Motivacija
 5. Obrađivanje novih nastavnih sadržaja
 6. Vježbanje
 7. Ponavljanje
 8. Nastavni dan u školskoj knjižnici
 9. Radionica
 10. Školski projekt
 11. Nastavne metode
 12. Nastavni prinicipi
 13. Nastavni sistemi
 14. Alati Web 2.0 i knjižnične usluge
 15. Nastavna priprava

Ishodi učenja
 1. primijeniti primjerene nastavne metode, principe i sisteme
 2. pripremiti nastavnu pripravu za nastavni sat
 3. organizirati pedagoško-animatorsku aktivnost
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, pisanja, demonstracije.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 30% 2. kolokvij- 30% Četiri nastavne priprave- 20 % Nastavna priprava za nastavni sat-vježbu- 5% Održavanje nastavnog sata- 15 %

Obavezna literatura
 1. Lovrinčević, J.; Kovačević, D.; Lasić-Lazić, J.; Banek Zorica, M. (2005). Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskog knjižničara. Zagreb : Zavod za informacijske studije
 2. Blažekovi, T.; Furlan, B. (1993). Knjižnica osnovne škole. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka
 3. Barbarić, A. (ur.) (2009). Smjernice za knjižnične usluge za mladež. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij