Metodika nastave engleskog jezika

Naziv
Metodika nastave engleskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124220
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Osposobljavanje studenate da opća znanja stečena u jeziku i o jeziku koji će predavati te u kolegijima koje su već odslušali iz područja obrazovnih i odgojnih znanosti, te teorijske postavke glotodidaktike primijene na nastavu engleskog jezika. Studenti će se pripremiti za izvođenje nastave engleskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije, u različitim uvjetima te za rad s učenicima različite dobi
Sadržaj
 1. IntroductionCroatian National Curriculum and Croatian National Educational Standards for English
 2. 2 Teaching English pronunciation
 3. 3 Teaching English grammar
 4. 4 Teaching English as the lexical level
 5. 5 Integrrating non-linguistic content in TEFL
 6. 6 REVISION Test 1
 7. 7 Developing listening comprehension skills in EFL
 8. 8 Developing speaking skills in EFL
 9. 9 Developing reading comprehension skills in EFLDeveloping reading comprehension skills in EFL
 10. 10 Developing writing skills in EFL
 11. 11 REVISIONT est 2
 12. 12 Designing EFL tests
 13. 13 Creating motivating activities in ELT
 14. 14 Developing language awareness in ELT
 15. 15 REVISION Test 3

Ishodi učenja
 1. 2. objasniti i osmisliti načine pučavanja engleskih morfosintaktičkih struktura , leksika i kulturoloških elemenata s obzirom na različitosti vezane uz učenikovu dob
 2. 3. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 3. 4. procijeniti izvore i uzroke učeničkih pogrešaka te osmisliti adekvatna rješenja problema koja se mogu primijeniti u nastavi
 4. 5. kritički prosuđivati o sadržaju nastavnih materijala koji se koriste u poučavanju engleskoga kao inoga jezika
 5. 1. objasniti specifičnosti i razlike u poučavanja izgovora u engleskome kao inome jeziku s obzirom na različitosti vezane uz učenikovu dob
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Brown, H.D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains, Ny: Addison Wesley Longman Inc. [odabrana poglavlja] -
 2. Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja] -
 3. Cummins, J., Davison, Ch. (2007). International handbook of English language teaching. Springer. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Carter, R., McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. London: Longman.
 2. Odlin, T. (1994). Perspectives of Pedagogical Grammar. Cambridge: CUP.
 3. Richard-Amato, P. R. (1998). Making it Happen. London: Longman.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij