Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II.

Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
129154
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te osposobljavanje za izvođenje te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.
Sadržaj
 1. Dramski tekst kao lingvometodički predložak
 2. Nastava fonetike i fonologije
 3. Nastava morfologije
 4. Scenski pristup dramskom djelu
 5. Nastava sintakse
 6. Bajka, basna i novela u nastavi
 7. Nastava leksikologije
 8. Šenoin roman "Zlatarovo zlato" u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije
 9. Nastava stilistike
 10. Marinkovićev "Kiklop" u četvrtom razredu srednjih škola
 11. Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika u nastavi
 12. Govorne i pismene vježbe
 13. Ocjenjivanje i ispravljanje učeničkih pisanih uradaka
 14. Diskurzivni književni oblici u nastavi
 15. Nastava književnosti i drugih umjetnosti

Ishodi učenja
 1. Studentice/studenti moći će opisati i planirati nastavu fonetike, fonologije, morfologije i tvorbe riječi u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 2. Moći će opisati i planirati nastavu sintakse i stilistike u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 3. Moći će opisati i planirati nastavu leksikologije, dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 4. Stečena znanja iz teorije i prakse nastave govornoga i pismenoga izražavanja te ocjenjivanja i ispravljanja učeničkih pisanih uradaka primjenjivat će u projektiranju nastave hrvatskoga jezika i ustroju nastavnih jedinica.
 5. Moći će interpretirati dramske tekstove u osnovnoj i srednjoj školi.
 6. Moći će interpretirati bajke, basne, novele i romane u osnovnoj i srednjoj školi.
 7. Stečena znanja iz teorije i prakse nastave književnosti primjenjivat će u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski radovi Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 2. Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 3. Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Zagreb, 2005.
 4. Vlado Pandžić, Hrvatski roman u školi, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split, 2007.
 2. Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 3. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1998.
 4. Vlado Pandžić, Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Zagreb, 2004.
 5. Dragutin Rosandić, Novi metodički obzori, Zagreb, 1993.
 6. Ana Gabrijela Šabić, Učenik i lirika, Zagreb, 1991.
 7. Dragutin Rosandić, Od slova do teksta i metateksta, Zagreb, 2002.
 8. Aristotel, Retorika, Zagreb, 1989.
 9. Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1984.
 10. Đuro Gračanin, Temelji govorništva, Zagreb, 1954.
 11. Ivo Škarić, Temeljci suvremenog govorništva, Zagreb, 2000.
 12. Dušanka Vuletić, Govorni poremećaji, Zagreb, 1987.
 13. Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 14. Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 15. Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.
 16. Mile Mamić - Vlado Pandžić - Josip Kekez, Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 17. Josip Kekez - Vlado Pandžić - Mile Mamić, Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 18. Vlado Pandžić - Mile Mamić - Josip Kekez, Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 19. Vlado Pandžić - Josip Kekez - Mile Mamić, Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 20. Vlado Pandžić - Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1, Zagreb, 2004.
 21. Goran Novaković - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2, Zagreb, 2006.
 22. Vlado Pandžić - Gea Cetinić, Priručnik za profesore 1 (uz Hrvatsku čitanku 1 za prvi razred gimnazije), Zagreb, 2004.
 23. Iva Gruić, Prolaz u zamišljeni svijet, Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij