Metodika nastave informatike 1

Naziv
Metodika nastave informatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124344
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će upoznati te znati definirati i objasniti osnovne pedagoške pojmove (odgoj, obrazovanje, učenik, nastavnik, nastavni sadržaj, mediji/tehnologija, didaktika, metodika, nastava, učionica). Analiziranje povijesnog pregleda odgoja i obrazovanja. Upoznavanje s metodikom (povijesni razvoj, metodičko polje, metodički stup informatike, odgojno-obrazovni čin, metodički čin, struktura). Školska i razredno-nastavna klima, nastavnikove osobine i nastavna umijeća potrebna za nastavni rad. Razvojna razdoblja učenikova razvitka. S.U.P.E.R. model učenja kao temelj kreativne nastave.Upoznavanje s darovitim učenicima i učenicima s posebnim potrebama.
Sadržaj
 1. Osnovni pedagoški pojmovi
 2. Povijesni razvoj odgoja i obrazovanja
 3. Posjet Hrvatskome školskom muzeju
 4. Što je metodika?
 5. Organizacija nastave
 6. Školska klima
 7. Nastavnik
 8. Planiranje, pripremanje i izvedba nastavnog sata
 9. Vođenje i tijek nastavnog sata
 10. Razredni ugođaj
 11. Disciplina
 12. Komunikacija u poučavanju (nastavni razgovor)
 13. Učenikova razvoja razdoblja
 14. S.U.P.E.R. model učenja
 15. Daroviti učenici i učenici s posebnim potrebama

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti temeljne pedagoške pojmove
 2. analizirati povijesni pregled odgoja i obrazovanja
 3. primijeniti primjerenu razredno-nastavnu klimu
 4. demonstrirati primjerena nastavna umijeća
 5. interpretirati nastavnikove osobine
Metode podučavanja
Predavanja,seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, pisanja.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 40% 2. kolokvij- 40% Četiri zadaće- 10 % Vježba- 10 %

Obavezna literatura
 1. Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb : Educa
 2. Jensen, E. (2003). Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa
 3. Brajša, P. (1994). Pedagoška komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u školi. Zagreb : Školske novine
Dopunska literatura
 1. Jurić, V. (1989). Razrednonastavna klima-pozadina učeničkog rada. Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta
 2. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb : Educa

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij