Metodika nastave informatike 2

Naziv
Metodika nastave informatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117603
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad. Studenti će upoznati metode nastavnog rada, nastavne sisteme i principe te će biti osposobljeni za samostalno održavanje nastavnih sati, oblikovanje i vođenje pedagoško-animatorskih aktivnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama. Kolegij je usmjeren razvoju osobnih kvaliteta studenata koje će im omogućiti cjeloživotno učenje, prenošenje, prezentiranje i upotrebu znanja na što je moguće više načina.
Sadržaj
 1. Nacionalni okvirni kurikulum
 2. Nastavni plan i program
 3. Etape nastavnog procesa u udžbeničkoj nastavnoj jedinici
 4. Digitalni udžbenik
 5. Motivacija
 6. Obrađivanje novih nastavnih sadržaja
 7. Vježbanje
 8. Ponavljanje
 9. Provjeravanje i ocjenjivanje
 10. Testovi znanja
 11. Nastavne metode
 12. Nastavni principi
 13. Nastavni sistemi
 14. Alati Web 2.0 u nastavi informatike
 15. Nastavna priprava

Ishodi učenja
 1. primijeniti primjerene nastavne metode, principe i sisteme
 2. pripremiti nastavnu pripravu za nastavni sat
 3. organizirati nastavni sat
 4. oblikovati i voditi pedagoške-animatorske aktivnosti
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisanja, čitanja i rada na tekstu, demonstracije.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 30 % 2. kolokvij- 30 % Četiri nastavne priprave- 20 % Nastavna priprava za nastavni sat-vježbu- 5 % Održavanje nastavnog sata- 15%

Obavezna literatura
 1. Poljak, V. (1991). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
 2. Desforges, C (2001). Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb:Educa
 3. Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb:Educa
 4. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko:Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. (2011). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 2. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2010). WWW informatika 5 : udžbenik informatike s cd-om za peti razred osnovne škole
 3. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2010). Informatika 5 : radna bilježnica za peti razred osnovne škole
 4. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2011). WWW informatika 6 : udžbenik informatike s cd-om za šesti razred osnovne škole
 5. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2011). Informatika 6 : radna bilježnica za šesti razred osnovne škole
 6. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H.; Floriani, B. (2011). WWW informatika 7 : udžbenik informatike s cd-om za sedmi razred osnovne škole
 7. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H; Floriani, B. (2011). Informatika 7 : radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole
 8. Svetličić, S.; Barišić, M.; Floriani, B. (2011). WWW informatika 8 : udžbenik informatike s cd-om za osmi razred osnovne škole
 9. Svetličić, S.; Barišić, M.; Floriani, B. (2011). Informatika 8 : radna bilježnica za osmi razred osnovne škole

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij