Metodologija čitanja i pisanja

Naziv
Metodologija čitanja i pisanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
102116
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je unaprjeđivanje vještine razumijevanja i pisanja tekstova na francuskom jeziku.
Sadržaj
 1. le texte I. (un article de presse) – lexique; le paratexte, le titre, le chapeau
 2. le texte I. - lexique; synonymes, antonymes; familles de mots
 3. le texte I. - lexique; expressions figées, proverbes
 4. le texte I. - lexique; les mots de liaisons, les articulateurs
 5. contrôle (lexique, synonymes, antonymes, familles de mots, expressions figées, proverbes)
 6. le texte II. (un article de presse) - lexique; synonymes, antonymes; familles de mots
 7. le texte II. - lexique; reformulation
 8. le texte II. - lexique; réduction d'un paragraphe
 9. le texte II. - rédiger le résumé du texte
 10. contrôle (lexique, synonymes, antonymes, familles de mots, expressions figées, proverbes)
 11. le texte III. (une nouvelle de Philippe Claudel) - lexique; synonymes, antonymes
 12. le texte III. - lexique; familles de mots; reformulation
 13. e texte III. - lexique (champs sémantiques, p. ex. logement, activités de la vie quotidienne... ); expressions figées, proverbes
 14. le texte III. - production écrite (critique)
 15. contrôle (lexique, synonymes, antonymes, familles de mots, expressions figées, proverbes)

Ishodi učenja
 1. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu
 2. učinkovito se služiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara
 3. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti
 4. stečeno znanje primijeniti u pisanju teksta na istu ili sličnu temu
 5. proširiti i produbiti poznavanje francuske kulture i kulture frankofonih zemalja
Metode podučavanja
Metode: pisanja, čitanja i rada na tekstu, razgovora. Razvijanje kompetencija: čitanje s razumijevanjem, usmeno i pismeno izražavanje. Individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Vrednuju se i studentski samostalni domaći radovi, pismeni radovi na satu, aktivno sudjelovanje na satu.

Obavezna literatura
 1. različite vrste tekstova (autentičnih dokumenata) iz novina i književnih djela
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar