Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća

Naziv
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125507
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati se sa stilskim i ikonografskim karakteristikama spomenika u srednjebizantskom i kasnobizantskom razdoblju. Budući da se ovo razdoblje ne predaje unutar obveznog programa studija povijesti umjetnosti, studenti će se s ovom problematikom upoznati na razini početnih stilskih i ikonografskih identifikacija i analiza. Međutim kako se kolegij nudi na razini diplomskog studija pretpostavlja se da su studenti već upoznati s ključnim spomenicima iz ranijih razdoblja bizantske umjetnosti pa će se ovaj kolegij kronološki nadovezati i produbiti već stečena znanja. Cilj kolegija medutim nije samo razviti sposobnost snalaženja u opsežnom broju spomenika bizantske umjetnosti, već i steći uvid u teoretske pristupe kojima su bizantinolozi u zadnje vrijeme znatno pridonjeli sagledavanju kompleksnosti i vrijednosti ovog umjetničkog razdoblja.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima