Mjerne tehnike u psihologiji

Naziv
Mjerne tehnike u psihologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36853
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Na ovom kolegiju studenti će naučiti objasniti načine mjerenja fizioloških aktivnosti u organizmu te se upoznati s mogućnostima i ograničenjima pojedinih metoda mjerenja. Studenti će također naučiti koristiti mjerne uređaje.
Sadržaj
 1. elementi tipičnih mjernih uređaja i elektrode - 4 sata
 2. elektromiografija (EMG) - 1 sat; elektroencefalografija (EEG) - 2 sata evocirani potencijali - 1 sat
 3. okulografija - 1 sat
 4. elektrodermalna reakcija (EDR). - 1 sat
 5. reografija (pletizmografije) - 1 sat
 6. mjerenje respiracije - 1 sat
 7. mjerenje krvnog tlaka - 1 sat; mjerenje protoka krvi - 1 sat
 8. mjerenje tremora - 1 sat
 9. vjezbe: upoznavanje s radom i mogućnostima mjernog uređaja - 4 sata
 10. vjezbe: mjerenje mišićnih potencijala (EMG) - 2 sata
 11. vjezbe: mjerenje potencijala srca (EKG) - 1 sat
 12. vjezbe: mjerenje pokreta oka - 1 sat
 13. vjezbe: mjerenje respiracije - 1 sat
 14. vjezbe: mjerenje elektrodermalne reakcije (EDR) - 2 sata
 15. vjezbe: mjerenje potencijala mozga (EEG) - 4 sata

Ishodi učenja
 1. Objasniti ulogu osnovnih elemenata tipičnog mjernog uređaja.
 2. Opisati izabrane metode mjerenja fizioloških parametara.
 3. Predvidjeti glavne izvore smetnji pri korištenju mjernih uređaja.
 4. Primjereno koristiti mjerni uređaj.
Metode podučavanja
Predavanja i laboratorijske vježbe
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Šantić, A. (1995), Biomedicinska elektronika. Zagreb, Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Svi udžbenici koji sadrže neki od dijelova programa predmeta.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar