Mobilne aplikacije

Naziv
Mobilne aplikacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125434
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati studente s najvažnijim konceptima projektiranja i razvoja aplikacija za mobilne uređaje.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Programiranje uz pomoć vizualnih alata.
 3. Izrada aplikacije uz pomoć App Inventor alata.
 4. Izrada naprednije aplikacije uz pomoć App Inventor alata.
 5. Objektno-orijentirano programiranje. Java programski jezik.
 6. Java programski jezik.
 7. Kolokvij
 8. Mobilni operacijski sustavi.
 9. Mobilni operacijski sustavi.
 10. Rad s Eclipse razvojnim alatom
 11. Korištenje senzora na mobilnim uređajima.
 12. Zaštita i sigurnost
 13. Izrada projekta
 14. Predaja projekta
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Koristiti moderne alate u izradi mobilnih aplikacija
 2. Prezentirati podatke iz baze podataka
 3. Koristiti senzore i ostale hardverske komponente u mobilnim aplikacijama
 4. Definirati specifičnosti razvoja mobilnih u odnosu na ostale vrste aplikacija
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dvije zadaće, projekt i dva kolokvija. Na taj način studenti se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Annuzi, J. Darcey, L. Conder, S. Introduction to Android Application Development: Android Essentials (4th Edition). Addison-Wesley Professional, 2013
 2. Meier, R. Professional Android 4 Application Development. Wrox, 2012
 3. Nudelman, G. Android Design Patterns: Interaction Design Solutions for Developers. Wiley, 2013
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij