Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća

Naziv
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117739
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Znanja: upoznati se s temeljnom dilemom arhitekture 19. stoljeća – koji stil izabrati pri projektiranju građevine Vještine: Razvijanje sposobnosti istraživanja povijesti gradnje na primjeru odabranih građevina, te oblikovne analize arhitektonskih djela. Kompetencije: interpretacija djela i pojava u arhitekturi 19. st.
Sadržaj
 1. Uvod u osnovna pitanja arhitekture 19. stoljeća
 2. Počeci teoretskih razmatranja o odabiru stila u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća
 3. Klasicizam
 4. Neogotika
 5. Stil oblog luka (Rundbogenstil)
 6. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neogotika i neoromanika
 7. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neorenesansa
 8. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neobarok, neomaurski stil i drugi stilovi
 9. Secesija i historicizam
 10. Terenska nastava: Mirogoj
 11. Terenska nastava: Katedrala u Zagrebu
 12. Terenska nastava: Palača bogoštovlja i nastave zemaljske vlade u Zagrebu
 13. Terenska nastava: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 14. Terenska nastava: Zgrada stare Nacionalne i sveučilišne biblioteke
 15. Zaključivanje teme

Ishodi učenja
 1. Usvajanje znanja o stilskim kategorijama arhitekture 19. stoljeća
 2. Razvijanje vještine analiziranja arhitektonskih ostvarenja 19. stoljeća putem seminarskih radova
 3. Kontekstualiziranje događanja u arhitekturi 19. st. s političkom, ekonomskom i kulturnom povijesti toga vremena
 4. Samostalan rad na literaturi u pripremi seminarskog rada
 5. Razvijanje vještine intepretacije arhitektonskih djela na terenu
 6. Razvijanje kritičkog razmišljanja o interpretaciji arhitektonskih ostvarenja
Metode podučavanja
Frontalna predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje, diskusije, mentorirana samostalna istraživanja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispiti (dva kolokvija ili jedan test i jedan seminar). Ocjenu sadržava: 15% pismena verzija seminara na temu iz povijesti arhitekture 19. stoljeća 42,5% prvi kolokvij, 42,5 % drugi kolokvij; ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova

Obavezna literatura
 1. David Watkin, Robin Middleton, Architecture of the Nineteenth Century, Phaidon Inc Ltd, London, 2003.
 2. Barry Bergdoll, European architecture 1750-1890, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000.
 3. Henry-Russell Hitchcock, Architecture: Nineteenth an Twentieth Centuries, Yale University Press, Pelican History of Art, New Haven and London, 1987. (odabrana poglavlja)
 4. Historicizam u Hrvatskoj, Katalozi izložbe 1 i 2, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima