Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću

Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117736
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s poviješću i teorijskim konceptima arhitektonskoga konzerviranja u Europi od Francuske revolucije do danas. Studenti će se upoznati s glavnim protagonistima, projektima, problemima i rezultatima djelovanja u konzerviranju i restauriranju u doba klasicizma, romantizma, prevlasti stilskog restauriranja, nastanka moderne konzervatorske teorije, poslijeratnih rekonstrukcija, nastanka globalne konzervatorske zajednice. Pored toga, čitat će izvorne teorijske spise a na terenskoj nastavi će se praktično obrađivati spominjani problemi.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. poznavanje povijesti i teorije arhitektonskog konzerviranja u Europi
  2. poznavanje ključnih problema konzervatorskog i restauratorskog djelovanja u modernoj Europi
  3. postavljanje istraživačkih pitanja u povijesnom istraživanju i praktičnom konzervatorskom radu
  4. razlikovanje povijesnih slojeva u kompleksnim povijesnim građevinama i ambijentima
  5. razlikovanje i korištenje pouzdanih vrela podataka za donošenje konzervatorskih odluka
  6. analitičko sagledavanje profesionalne i socijalne problematike arhitektonskog konzerviranja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999
  2. Miles Glendinning, Conservation Movement, Oxon, 2013
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima