Modul 4: Zaštita nepokretne baštine

Naziv
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117740
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Razumijevanje i primijena temeljnih teorija, profesionalnih pravila i postupaka zaštite kulturnog nasljeđa. Upoznavanje s raznolikošću nepokretne kulturne baštine, osobinama i mogućim oštećenjima, kao i načinima intervencija. Usvajanje temeljne stručne terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (međunarodne konvencije)
 2. 2. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (međunarodne konvencije)
 3. 3. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine)
 4. 4. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Registracija nepokretnog kulturnog dobra i izdavanje dozvole za intervencije)
 5. 5. tjedan: Organizacija službe zaštite u Republici Hrvatskoj
 6. 6. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Zakon o građenju i prostornom planiranju)
 7. 7. tjedan: Prostorno planiranje i očuvanje nasljeđa
 8. 8. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 9. 9. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 10. 10. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 11. 11. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 12. 12. tjedan: Arheološke metode i postupci
 13. 13. tjedan: Etički standardi
 14. 14. tjedan: Gospodarski aspekti očuvanja nepokretne baštine.
 15. 15. tjedan: Gospodarski aspekti očuvanja nepokretne baštine.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja: powerpoint prezentacije Seminari: analiza tekstova Vježbe: obilazak terena
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. ADDIS, Bill; The Interaction of Structure and Services; The Building Centre Trust; London; 1990; 1-16 str.
 2. ANTOLOVIĆ, Jadran; Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine; Mikrorad; Zagreb; 1998; 1 - 140 str.;
 3. BECKMANN, Poul; Structural Aspects of Building Conservation; Elsevier, Oxford; 2003; 1 - 368;
 4. CANTACUZINO, Sherban; Re/architecture Old Buildings / New uses; Abbeville Press; New York; 1989; 1 - 224 str.
 5. CRNKOVIĆ, Branko & ŠARIĆ, Ljubomir; Građenje prirodnim kamenom; Institut građevinarstva Hrvatske; Zagreb; 2003
 6. DE LA TORRE, Martha &; Values and Heritage Conservation; Getty Conservation Institute; Los Angeles; 2000; 1 - 100 str.
 7. DIMES, F.G.; Conservation of Building and Decorative Stone; Elsevier; Butterworth-Heinemann; Oxford; 1998; 1 - 468;
 8. FAWCETT, Jane; Historic Floors; Butterworth-Heinemann; Oxford, 2001; 1 -272;
 9. FEILDEN, Bernard M.; Conservation of Historic Buildings; Butterworth-Heinemann; Oxford; 1994; 1 - 345 str.
 10. LARSEN, Knut; Conservation of Historic Timber Structures; Butterworth-Heinemann; Oxford; 2000; 1 - 140,
 11. LOEW, Sebastian, Modern Architecture in Historic Cities - Policy planning and building in contemporary France, Routledge, London and New york, 2000, 1 - 264 str.,
 12. MALINAR, Hrvoje; Vlaga u povijesnim građevinama - sistematika-dijagnostika-sanacija; Zagreb; Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine; 2003; 1 - 83 str.
 13. MARASOVIĆ, Tomislav; Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu; Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Split; 1985; 1 – 189 str.
 14. MAROEVIĆ, Ivo; Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986, 1 - 389 str.
 15. PETZET, Michael, Principles of Monument Conservation, ICOMOS - Journals of the German National Committee XXX, Muenchen, 1999, 1 - 97 str.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij