Brazilska književnost

Naziv
Brazilska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117655
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
kolegij pruža pregled brazilske književnosti od XVI. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti ove književnosti u kontekstu svjetske književnosti te olakšati snalaženje u proučavanju brazilske književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada te kratak uvod u proučavanje brazilske književnosti.
 2. Uvod u proučavanje brazilske književnosti. Rad na tekstovima iz različitih razdoblja brazilske književnosti.
 3. Počeci brazilske književnosti. Kolonijalna književnost. Quinhentismo. Informativna književnost. Pêro Vaz de Caminha. Pero Gândavo. Jezuitska književnost. José de Anchieta.
 4. Barok. Antônio Vieira. Barokni pjesnici. Gregório de Matos. Arkadizam i prosvjetiteljstvo.
 5. Romantizam. Stvaranje vlastitog kulturnog identiteta. José de Alencar. Álvares de Azevedo. Indianismo. Čitanje i analiza priča.
 6. Realizam. Machado de Assis. Teoria do conto. Čitanje i analiza priča.
 7. Naturalizam. Teoria do fantástico.
 8. Modernizam. Semana de Arte Moderna (1922). Antropofagia.
 9. Mário de Andrade. Hibridismo. Questão da originalidade.
 10. Oswald de Andrade. Manuel Bandeira.
 11. 2. generacija: Graciliano Ramos. Jorge Amado. Érico Veríssimo. Literatura regionalista. Carlos Drummond de Andrade. Analiza pjesama C. D. de Andradea.
 12. 3. generacija: A posição da mulher: Nelson Rodrigues, Clarice Lispector. Intimistička proza. Analiza priče "Amor".
 13. Guimarães Rosa: književni stil i analiza romana "Grande sertão: veredas".
 14. Suvremeno pjesništvo: concretismo. Čitanje i analiza pjesama.
 15. Suvremena brazilska književnost. Novi pisci. Geração 00. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i izdvojiti specifičnosti brazilske književnosti u kontekstu svjetske književnosti.
 2. usporediti i komentirati kulturne i književne pojavnosti unutar brazilske književnosti.
 3. sažeti i protumačiti smisao odabranih književnih djela iz brazilske književnosti.
 4. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela brazilske književnosti.
 5. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju brazilske književnosti.
 6. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz brazilske književnosti.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. TALAN, N. Povijest brazilske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2008.
 2. CANDIDO, A. Iniciação a literatura brasileira. São Paulo: Humanitas: FFLCH - USP, 1998.
Dopunska literatura
 1. BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora Cultrix, 1994.
 2. CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade: 1500-1960. São Paulo: Edusp, 1999. 2. v.
 3. MASSAUD, Moisés. História da literatura brasileira. Vol. 1. Das origens ao romantismo. São Paulo : Editora Cultrix.
 4. SODRÉ, Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira. 10 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2002.
 5. PICCHIO, Luciana Stegnano. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
 6. TALAN, N. Dva i pol stoljeća brazilskog romana // Književna smotra. 118 (2000)
 7. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
 8. RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. Companhia das Letras, 1995.
 9. FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Editora Record, Rio de Janeiro, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar