Morfologija i poetika kratke proze

Naziv
Morfologija i poetika kratke proze
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118573
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Opća obilježja i povijesni izvori. Kratka priča/novela/roman: razlikovanje kompozicijskih i pripovjednih načela.
 2. Kratka proza u 17., 18. i 19. stoljeću. Tragovi usmene književnosti. Naturalizam. Utjecaj novinskog medija na format i sadržaj početkom 20. st. “Priče u tri reda
 3. Pregled teorija i estetika žanra (Goethe, Schlegel,Tieck, Poe, Schwob, Propp, Borges, O’Connor, Godenne)
 4. Kratka proza s motrišta događaja. Anegdotski tip priče. Maupassant: La mère sauvage
 5. Pristup vremenskoj dimenziji u kraćoj/dužoj priči. Maupassant: Clair de lune
 6. Zastupljenost i uloga mjesta i prostora u kratkom proznom tekstu. Maupassant: La nuit. Cauchemard.
 7. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 8. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 9. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 10. Jacques Jouet: L’autre chambre
 11. Xavier Bazot: Les pluies de mousson
 12. Annie Saumont: Une semaine comme les autres
 13. Philippe Delerm: La première gorgée de bière
 14. Claude Pujade-Renaud : Vous êtes toute seule ?
 15. Régis Jauffret: Microfictions

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa.
 2. 2. Izdvojiti specifičnosti povijesnog razvoja kratke proze od srednjovjekovlja do današnjice
 3. 3. Uspoređivati različita teorijska poimanja kratke priče kao žanra
 4. 4. Identificirati strukturne razlike (prednosti i ograničenja) kratkih proznih formi u odnosu prema romanesknom žanru
 5. 5. Analizirati, kritički preispitivati i vrednovati pojedine kraće prozne tekstove te u njima utvrđivati noseće motive, središnje teme i sadržaje, kompozicijska načela, semantičke i ideološke obrasce, autorove intencije i postupke, kao i pripadnost skupnim poetičkim usmjerenjima
 6. 6. Pri usmenom izlaganju obraniti vlastite stavove i tumačenja odabranog teksta
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad - prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Paul Godenne: Etudes sur la nouvelle de langue française, Honoré Champion, 2000
 2. Paul Godenne: La nouvelle de A à Z : Ou un troisième tour du monde de la nouvelle de langue française, Rhubarbe, 2008
 3. Pierre-Louis Rey: Le roman et la nouvelle, Hatier, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar