Muzejske izložbe

Naziv
Muzejske izložbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124346
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pojasniti pojam, ali i sve praktične elemente izložbe (od orijentacije i prostora do odnosa prema predmetima, tekstualnim i ostalim muzeografskim pomagalima) te dionice njene pripreme i realizacije. Pripremiti studente za samostalno izvođenje izložbenih projekata, te na osnovnoj razini za njihovo vrednovanje.
Sadržaj
 1. Uvod - Pojam i priroda izložbe na teoretskoj razini
 2. Dobrobiti i poteškoće kod izlaganja
 3. Korisnički aspekt - posjetitelji
 4. Izložbena praksa : sastavnice postupka oblikovanja izložbe - od planiranja do tehničke izvedbe
 5. Osnovni elementi izložbe – organizacija sadržaja i orijentacija u prostoru
 6. Boja kao važan element izložbe
 7. Osvjetljenje kao element izložbe
 8. Odnos prema predmetima i interpretacija pomoću njih - predmeti kao informacije, simboli i dragocjenosti
 9. Legende - vrste, oblikovanje sadržaja i izgleda
 10. Oblikovanje postera kao minimalističke izložbe
 11. Evaluacija izložaba: pojam, tipologija, metodologija
 12. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Demonstrirati poznavanje pojma izložbe, posebice dualan pristup (dizajnersko djelo i oblik komunikacije muzeja)
 2. Demonstrirati poznavanje svih elemenata izložbe, posebice orijentacije, odnosa prema predmetima i legendi
 3. Analizirati i vrednovati različite izložbe u odnosu na osnovne elemente
 4. Demonstrirati poznavanje osnovnih tehnika evaluacije
Metode podučavanja
Predavanja, posjeti odabranim baštinskim ustanovama i njihovim stalnim ili povremenim izložbenim projektima, rad na konkretnom zadatku - sinopsisu stvarne ili samo zamišljene izložbe
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, razina aktivnog sudioništva, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Maroević, I. Muzejska izložba - muzeološki izazov. (Tekst izlaganja sa savjetovanja muzejskih pedagoga, Berlin, jesen 2001). Informatica museologica, br. 3-4, 2003, str.13-18.
 2. Edson, G; Dean, D. Handbook for Museums. Poglavlje o muzejskoj izloži i interpretaciji, posebno predmetima. Leicester: Routledge, 1996, str. 145-192.
 3. Okoliši i osnovni elementi izložbe. Interni materijal, pripremljen prema M. Belcher. Exhibitions in museum, Leicester, 1992.
 4. Stublić, H; Vujić, Ž.Oblici knjižne baštine i njihovo prezentiranje na izložbama. Muzeologija, br. 48/49, 2011/2012, str..
 5. Turistički posjeti muzeju: upravljanje posjetiteljima. Poglavlja: Turistička publika i pristup posjetiteljima. Zagreb: Globtour Event, 2011, str. 11-29.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij