Muzejske zbirke

Naziv
Muzejske zbirke
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117586
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Spoznati složenost i aktualnost sabiranja i stvaranja zbirki kako izvan, tako i u baštinskim ustanovama; naučiti oblikovati politiku upravljanja muzejskim zbirkama; osposobiti studente za samostalno istraživanje predmeta zbirke kao i za (re)prezentiranje rezultata istraživanja
Sadržaj
 1. Teorije sabiranja - sinkronijski pristup sabiranju, stavovi sociologije (konzumerizam) i psihologije
 2. Karakteristike ponašanja privatnih sabirača - konzumeristički i rodni pristup
 3. Pojam zbirke u baštinskoj instituciji - fizički i intelektualni dio zbirke, krtički pristup različitim tipologijam
 4. Osnovne aktivnosti unutar upravljanja muzejskim zbirkama - izlučivanje i posudba versus nabava
 5. Osiguranje pristupa intelektualnom i fizičkom dijelu zbirke kao dominantna strategija u 21.stoljeću
 6. Sabiranje suvremenog - djelovanje SAMDOK-a i hrvatska iskustva
 7. Odnos muzeologije prema temeljnim znanostima preko predmeta zbirke - identiteti muzejskog predmeta
 8. Modeli istraživanja materijalne kulture
 9. Pojam connoisseura - razlike kustosa i njega u odnosu na stvaranje, zaštitu i istraživanje zbirke
 10. Prezentiranje rezultata istraživanja

Ishodi učenja
 1. Usporediti nastanak i zaštitu zbirke u privatnom i institucionalnom okolišu
 2. Demonstrirati poznavanje aktivnosti upravljanja muzejskim zbirkama na konkretnim primjerima
 3. Analizirati različite metode istraživanja materijalne kulture, odabrati jednu i primjeniti na odabranom primjeru
 4. Razumjeti i interpretirati različite pristupe sabiranju i stvaranju zbirnih cjelina
 5. Analizirati karakteristike sabirača u svom bližem ili daljem okolišu
Metode podučavanja
Predavanja i posjeti pojedinim privatnim i institucionalnim zbirkama
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i razina aktivnosti na nastavi, pisani uradak - istraživanje predmeta materijalne kulture, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Vujić, Ž. Kvaliteta i politika sabiranja. Informatica museologica. Vol. 33, br. 3-4; 2002, str. 135-137.
 2. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996, str. 5-10.
 3. Etički kodeks. Poglavlja: 2, 3 i 6. http://www.icom-croatia.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CEnJoVuf9Wk%3D&tabid=36
 4. Cedrenius, G; Johnsdotter, M. Suvremena dokumentacija - ne samo predmeti već i ljudska bića. Informatica museologica, vol. 25, 1994, 63-68.
 5. Encouraging Collections Mobility. (Poglavlja: Collection Strategies Now; Active Collections: Re-Visiting our Colection for more and better use; Collections Mobilty - Stepping Forward). Helsinki i os.gradovi: Finnish National Gallery i ostali, 2010., str. 58-77, 118-149, 166-174
Dopunska literatura
 1. Cannon-Brooks, P. Nature of the collection. u: Thompson, J.M.A. (Ed.). Manual of Curatorship. Butterworths: The Museum Association, str. 115-123.
 2. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Poglavlja: Zaštita i istraživanje /proučavanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, 169-199.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij