Britanski romantizam: poezija

Naziv
Britanski romantizam: poezija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
131916
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetkih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova, od (novo)historističkih pa sve do post-strukturalističkih pristupa romantizmu.
Sadržaj
 1. Povijesni kontekst, društveno-politička klima koja je utjecala na početak romantizma
 2. William Blake - izbor iz 'Songs of Innocence and Experience'
 3. Blake - 'The Marriage of Heaven and Hell'
 4. William Wordsworth - Predgovor Lirskim baladama (1800), izbor pjesama iz Lirskih balada
 5. Wordsworth - izbor pjesama iz Poems in Two Volumes
 6. Wordsworth - 'The Prelude' (izbor)
 7. Samuel Taylor Coleridge - Biographia Literaria (izbor)
 8. Coleridge - 'The Rime of the Ancient Mariner', 'Kubla Khan', 'Dejection: an Ode'
 9. George Gordon Byron - 'Childe Harold's Pilgrimage' (izbor)
 10. Byron - 'Don Juan' (izbor), 'Prometheus', 'Fare Thee Well'
 11. Percy Bysshe Shelley - 'Ozymandias', 'Ode to the West Wind'
 12. Shelley - 'Defence of Poetry', 'Prometheus Unbound', 'To a Skylark'
 13. John Keats - 'To Autumn', 'La Belle Dame Sans Merci'
 14. Keats - 'Ode on a Grecian Urn', 'Ode to a Nightingale'
 15. završna rasprava

Ishodi učenja
 1. upoznavanje šest velikih romantičarskih pjesnika uz čitanje njihovih najznačajnijih djela
 2. identificiranje specifičnosti književno-povijesne epohe
 3. usvajanje različitih književno-teorijskih obrazaca i kritičko promišljanje primarnih tekstova
 4. razvoj analitičkih sposobnosti studenata
 5. sintetiziranje dobivenih spoznaja
Metode podučavanja
pomno čitanje poetskih tekstova i njihova analiza uz pomoć književno-teorijske popratne literature
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje (dva kolokvija i seminarski rad, dolazak na nastavu i sudjelovanje u diskusiji)

Obavezna literatura
 1. Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge: Cambridge UP, 1998)
 2. Roe, Nicholas. Romanticism: An Oxford Guide (Oxford: Oxford UP, 2005)
 3. Wu, Duncan. Romanticism: An Anthology (3rd edition) (Oxford: Blackwell, 2006)
 4. Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)
Dopunska literatura
 1. Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (London: Oxford UP, 1960)
 2. Abrams, M. H.: Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (London: Oxford UP, 1971)
 3. Ashfield, Andrew and Peter de Bolla. The Sublime: A Reader in British Eighteenth-Century Aesthetic Theory (Cambridge and New York: Cambridge UP, 1996)
 4. Bainbridge, Simon (ed.) Romanticism: A Sourcebook (New York: Palgrave Macmillan, 2008)
 5. Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)
 6. Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry (London: Cornell UP, any edition)
 7. Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth's Poetry of the 1790s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000)
 8. Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford UP, 1981)
 9. Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)
 10. de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia UP, 1984)
 11. Duffy, Cian. Shelley and the Revolutionary Sublime (Cambridge UP, 2005)
 12. Duffy, Cian and Peter Howell (ed.) Cultures of the Sublime (Palgrave Macmillan, 2011)
 13. Erdman, David: Blake : Prophet against Empire (New York : Dover, 1991)
 14. Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)
 15. Hartman, Geoffrey: Wordsworth's Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)
 16. Lucas, John. William Blake: Longman Critical Reader (New York: Longman, 1998)
 17. Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)
 18. Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)
 19. Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)
 20. Pfau, Thomas and Robert F. Gleckner (ed.) Lessons of Romanticism (Durham and London: Duke UP, 1998)
 21. Roe, Nicholas. Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon Press, 2003)
 22. Scrivener, Michael Henry. Radical Shelley (Princeton: Princeton UP, 1982)
 23. Simpson, David. Wordsworth's Historical Imagination (New York and London: Methuen, 1987)
 24. White, R.S. Natural Rights and the Birth of Romanticism in the 1790s (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
 25. Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar