Nastavna praksa filozofije I

Naziv
Nastavna praksa filozofije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117498
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike.
Sadržaj
 1. Ustrojstvo i način funkcioniranja školske vježbaonice
 2. Temeljna pedagoška dokumentacija
 3. Priprema i izvođenje mentorske nastave I
 4. Priprema i izvođenje mentorske nastave II
 5. Priprema i izvođenje mentorske nastave III
 6. Analiza nastavnih sati i Dnevnik nastavne prakse
 7. Priprema i izvođenje mentorske nastave
 8. Izvedba mentorske nastave s analizom uspješnosti
 9. Različiti postupci nastavne komunikacije u izvedbi mentorske nastave
 10. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama I
 11. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama II
 12. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama III
 13. Izvedba mentorske nastave sa komponentom provjere znanja i ocjenjivanja I
 14. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama II
 15. Završna analiza održanih nastavnih sati

Ishodi učenja
 1. Uvježbati poticajne modele neverbalne komunikacije u razredu
 2. Planirati i u dogovoru s mentorom izvoditi i uvježbavati kraće suradničke priloge u nastavi čime se stječe sposobnost samostalne i javne ekspozicije i objašnjenja određenog filozofskog problema
 3. Steći sposobnost refleksivne i autokorektivne nastavne komunikacije
 4. Iskustveno naučiti principe, postupke i razborito ophođenje u konkretnim situacijama poučavanja u nastavnim praktikumima
 5. Analizirati postupke, metode i ishode izvođenja nastave od strane iskusnih profesora mentora
 6. Voditi Dnevnik nastavne prakse kao refleksivnu dokumentaciju o nastavnoj komunikacij mentora i samostalnom izvođenju nastave studenata
 7. Odrediti, opisati i razumjeti ulogu nastavnika u školskom kurikuluma
 8. Uvježbati i usvojiti psihomotoričke tehnike na kojima počiva nastavničko umijeće
 9. Usvojiti i uvježbavati različite vrste nastavne komunikacije koja potiče interaktivnu nastavu i vodi računa o kognitivnim i emocionalnim predispozicijama učenika
 10. Refleksivno usvojiti uspješne postupke profesora mentora na temelju demonstracijskih metoda i oponašanja modela
Metode podučavanja
Studenti uče metodama: 1. neposrednoga iskustvenog uvida 2. demonstracijskim metodama 3. oponašanejm uspjelih postupaka mentora 4. aktivnom participacijom u nastavnoj komunikaciji i vođenjem Dnevnika nastavne prakse
Metode ocjenjivanja
Mentori u školskim vježbaonicma ocjenjuju uspješnost studenata u analizama nastavnih sati, iskazanim sposobnostima u desetminutnim nastupima te umijeću nastavne komunikacije

Obavezna literatura
 1. Literatura je naznačena uz predavanja iz Metodike nastave filozofije. Studenti vode Dnevnik nastavne prakse
Dopunska literatura
 1. Literatura istaknuta uz kolegij Metodika nastave filozofije

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij