Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti IV.

Naziv
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti IV.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
124445
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Ovladati praktičnim aspektima nastavničkih kompetencija osobnim iskustvom poučavanja povijesti u osnovnoj i srednjoj školi te povezivanjem teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s izvođenjem nastavnih sati povijesti. Od studenata se očekuje sigurna izvedba i demonstracija temeljnih nastavničkih kompetencija.
Sadržaj
 1. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama (12 sati).
 2. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi (12 sati).
 3. Izrada hospitacijskih zapisnika, sudjelovanje u grupnim analizama, individualni rad s predmetnim nastavnikom i nastavnikom-mentorom. (6 sati).

Ishodi učenja
 1. Pripremati i izvoditi nastavne sate povijesti u kojima će biti usklađeni ishodi, nastavne aktivnosti i provjeravanje znanja učenika.
 2. Kompetentno koristiti različite medije koji sačinjavaju suvremeno opremeljnu učionicu povijesti.
 3. Prilagoditi nastavu individualnim potrebama učenika, osobito učenika s posebnim potrebama.
 4. Voditi temeljnu pedagošku dokumentaciju.
 5. Razviti sposobnost samoanalize i samoprocjene vlastite nastave.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu i profesionalnu odgovornost u radu s učenicima i nastavnicima.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi samostalnim izvođenjem nastavnih sati povijesti, kao i hospitiranjem na satima mentora i drugih studenata. Taj dio prakse realiziraju u osnovnoj ili srednjoj školi, u različitim odjeljenjima, primjenjujući i razvijajući svoje nastavničke kompetencije. Studenti obavljaju nastavnu prasku u jednom semestru u osnovnoj, a u drugom u srednjoj školi te tako stječu vještine poučavanja učenika različite dobi. U svakom semestru dužni su održati ogledni sat.Studenti također sudjeluju u individualnim i grupnim analizama nakon održanih sati, u kojima sudjeluje nastavnik-mentor, predmetni nastavnik na fakultetu i ostali studenti. Preostale sate realiziraju individualnom nastavom i konzultacijama s nastavnikom na fakultetu (dužni su izvještavati o svojoj praksi, predočiti pripreme za nastavu te pripremati ogledni sat u dogovoru s predmetnim nastavnikom na fakultetu) te izradom ogledne mape. U oglednoj mapi prikupljaju sve pripreme s nastavne prakse, a dužni su odabrati i analizirati neke pripreme prema zadanim kriterijima (npr. najuspjeliji sat, sat koji je najmanje uspio, sat iz kojega je student najviše naučio itd.), učeći se tako samoanalizi i samoprocjeni. Očekuje se priprava nastavnih satova koji ukazuju na promišljanja o nastavi povijesti iznad razine puke reprodukcije udžbeničkih sadržaja, odnosno oblikovanje takvih nastavnih aktivnosti koje u središtu imaju učenika i njegovo učenje, koje su usmjerene prema višim kognitivnim procesima te poimanju historijske znanosti kao interpretacije i konstrukta. U okviru praktikuma Radionica kreativne nastave povijesti I. i II. studenti su uključeni u aktivnosti kojima se dodatno podupire praksa u školi.
Metode ocjenjivanja
U III. semestru nastavna praksa iznosi 30 sati. Studenti hospitiraju na minimalno 10, a maksimalno 12 sati na satima mentora i drugih studenata, te samostalno drže minimalno 10, a maksimalno 12 sati. Također, dužni su sudjelovati u grupnim analizama s nastavnikom-mentorom nakon održanih sati. Preostale sate realiziraju u individualnim i grupnim analizama održanih sati, individualnim radom i konzultacijama s nastavnikom na fakultetu (dužni su izvještavati o svojoj praksi, predočiti pripreme za nastavu te pripremati ogledni sat u dogovoru s predmetnim nastavnikom na fakultetu) te izradom ogledne mape. U oglednoj mapi prikupljaju sve pripreme s nastavne prakse, a dužni su odabrati i analizirati neke pripreme prema zadanim kriterijima (npr. najuspjeliji sat, sat koji je najmanje uspio, sat iz kojega je student najviše naučio itd.), učeći se tako samoanalizi i samoprocjeni. Očekuje se priprema i izvedba nastavnih sati koji pokazuju na progresiju i razvoj nastavničkih kompetencija.

Obavezna literatura
 1. Vidi osnovnu literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.
Dopunska literatura
 1. Vidi dopunsku literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij