Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku

Naziv
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
118165
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Zamišljen kao dodatak predmetima "Kršćanstvo u srednjem vijeku I" i "Kršćanstvo u srednjem vijeku II", ovaj je kolegij posvećen pitanju: kako se uloga kršćanstva u srednjovjekovnoj civilizaciji europskog Zapada percipira i prezentira u suvremenoj kulturi (Europa i SAD kasnog 20. st.)? Problemu se pristupa kroz izbor „slika“ (pojma, fenomena) i – tretirajući ih kao proizvode suvremenih diskursa – kroz analizu strukture postavljajući dvostruko pitanje: na koji način ta slika prezentira prošlu stvarnost, s jedne strane, i što govori o okolnostima (akterima, mehanizmima) njena oblikovanja, s druge. Takav postupak podrazumijeva, dakle, pitanje o relaciji suvremenog spram srednjovjekovlja (odabira tema, korištenje izvora, oslanjanje na autoritete – literaturu) pod vidikom konstrukcije i prezentacije.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak: sadržaj kolegija, struktura semestra i obveze studenata
 2. Metodološki uvod: predmet i metode istraživanja (izbor tema) Eco, „Dreaming of Middle Ages“ Thompson, „Kontraznanje“ Le Goff, „Micheletovi srednji vijekovi“
 3. „Svjedoci misterija“ I (Torinsko platno, Relikvije muke) de Wesselow, Znak Górny – Rosikoń, Svjedoci otajstva
 4. „Svjedoci misterija“ II (Jakovljeva kosturnica, Grobnica Isusove obitelji) Shanks – Witherington, Isusov brat Tabor – Jakobovici, Jesus Tomb
 5. Mit o Mariji Magdaleni: gnostički Isus i sveta ženstvenost Starbird, Woman with Alabaster Jar
 6. Mit o Konstantinu Velikom: stvaranje kršćanske civilizacije Brown, Da Vincijev kôd
 7. Mit o Hipatiji: kršćanstvo i kraj antike Amenábar, Agora
 8. Početak srednjovjekovlja: mit o papisi Ivani Woolfolk Cross, Papisa Ivana Wortmann, Die Päpstin
 9. Križarski ratovi i njihova moderna recepcija Scott, Kingdom of Heaven
 10. Templari između historografije i mitologije Baigent – Leigh – Lincoln, Sveta krv Robinson, Rođeni u krvi Frale, Templari
 11. Heretici i pogani Smith, Black Death
 12. Tajni kodovi kršćanskog srednjovjekovlja? Wallace-Murphy, Otkrivanje tajnog kršćanskog koda Eco, Ime ruže Annaud, Der Name der Rose
 13. "Društvo koje progoni“: inkvizicija i mehanizmi prisile Baigent – Leigh, Inkvizicija
 14. Mit o progonu vještica (historiografija, okultizam, New Age, feminizam) Read, Burning times
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. • osvješćivanje konstruiranost slike srednjovjekovnog kršćanstva danas
 2. • uočavanje mehanizama konstruiranja te slike
 3. • razumijevanje ovisnosti tih mehanizama kao niza odabira u konkretnim suvremenim diskursima (politički, društveni itd.)
 4. • uočavanje njihovog povijesnog podrijetla i funkcije (svrhe)
 5. • upoznavanje povijesne relevantne problematike
 6. • upoznavanje ključnih izvora
 7. • upoznavanje stanja struke – na primjeru relevantnih radova
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Nazočnost na predavanju/seminaru (dopuštena su dva neopravdana izostanka tijekom semestra), „čitanje“ zadane literature (1-2 naslova tjedno), aktivno sudjelovanje u seminarskom dijelu nastave (rasprava, predstavljanje zadane teme u obliku usmenog izlaganja), izrada završnog seminarskog rada. Ispunjenje obveza podrazumijeva temeljno poznavanje obrađenih predmetnih sadržaja, sposobnost kritičkog tumačenja obvezatne literature, te poznavanje odabranih naslova iz izborne literature/tjednih zadataka. Predviđena je obilata dodatna literatura/materijal za tjedne zadatke. U slučaju neispunjavanja neke od navedenih obveza polazniku neće biti priznati ECTS bodovi niti će mu biti zaključena ocjena. Teški slučajevi plagiranja kod pismenih zadataka kaznit će se isključivanjem polaznika iz nastave.

Obavezna literatura
 1. Tjedna čitanja i izborna literatura bit će priređeni u obliku Čitanke, odnosno tjednih zadataka.
Dopunska literatura
 1. Tjedna čitanja i izborna literatura bit će priređeni u obliku Čitanke, odnosno tjednih zadataka.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar