Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

Naziv
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124366
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Dati primjer ovladavanja dvama konkretnim jezičnim problemima (plitki parsing i zadatak u programskom jeziku Perl).
 2. Proširiti opća lingvistička znanja novom i dubljom perspektivom ulaska u scenarij konkretne jezične problematike.
 3. Definirati pravila za plitki parsing hrvatskog jezika prema unaprijed zadanoj metodologiji (S. Abney).
 4. Primijeniti zadanu metodologiju izradom gramatika jezičnog opisa na zadani korpus hrvatskoga jezika zadanim lingvističkim alatom.
 5. Kvantitativno vrjednovati rezultate obrade kreiranih gramatika primijenjenih na nove tekstove.
 6. Prikupiti osnovna znanja potrebna za ovladavanje programskim jezikom Perl.
 7. Izvesti samostalno obradu unaprijed zadanog problema koristeći dostupnu literaturu i Internet programskim jezikom Perl.
 8. Samovrjednovati rezultate zadanih problema i staviti ih u suodnos sa jezičnom građom potrebnom za suvremeno empirijsko istraživanje jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij