Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2

Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81430
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja od razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju studenti se upoznaju s pripadnom poetikom (implicitnom ili eksplicitnom), kao i prevladavajućim žanrovskim sistemom i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Romantička proza I: Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Pješčuljak. prev. Dubravko Torjanac. Zagreb: Scarabeus naklada, 2009.
 3. Romantička proza II: Shelley Wollstonecraft, Mary. Frankenstein ili Moderni Prometej. prev. Nada Šoljan. Zagreb: Konzor, 2003
 4. Američka renesansa: Poe, Edgar Allan. „Ovalni portret.“ u: Maska crvene smrti i druge strašne priče. prev. Saša Drach Zagreb : EPH, 2008 Hawthorne, Nathaniel. Madež u obliku ruke. prev. Sonja Bašić. Zagreb: Matica hrvatska, 1965.
 5. Poetika Dostojevskog: Dostojevski, Fjodor Mihajlovič. „Bobok.“ u: Ruska fantastična pripovijetka. prev. Petar Vujičić, Zagreb: Meandar, 2003.
 6. Francuska devetnaestostoljetna novelistika: Balzac, Honoré de. „Sarrasine.“ u: Nepoznato remek-djelo; Sarrasine; Gambera. prev. Vlatka Valentić et al. Zagreb: Litteris, 2006 Maupassant, Guy de. „Horla.“ u: Izabrane novele. Zagreb: EPH, 2008.
 7. Ibsenovi dramski ciklusi: Ibsen, Henrik. Peer Gynt. prev. Tomislav Ladan. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1981. Ibsen, Henrik. „Divlja patka.“ u: Drame I, Sarajevo: Veselin Masleša, 1978.
 8. Francuski simbolizam: Rimbaud, Arthur. Poezija. prev. Zvonimir Mrkonjić. Zagreb: Konzor, 1997.
 9. Proza esteticizma: Conrad, Joseph. Srce tame. prev. Vladimir Cvetković Sever. Zagreb: Zagrebačka naklada, 2001.
 10. Bečka moderna: Schnitzler, Arthur. Gospođica Elza. Prev. Marija Vrbetić i Ivan Ott. Zagreb : Durieux, 1995.
 11. Pirandello i pirandelizam: Pirandello, Luigi. „Tako je (ako vam se čini)“. u: Gole maske. prev. Frano Čale. Zagreb: CEKADE, 1992.
 12. Francuski nadrealizam: Breton, André. Nadja. prev. Vanda Mikšić, Zagreb: Meandar, 2006.
 13. . Borges: Borges, Jorge Luis. „Aleph.“ u: Sabrana djela III. prev. Milivoj Telećan et al. Zagreb: GZH, 1985.str. 82-93. Borges, Jorge Luis. „Zahir.“ Sabrana djela III. prev. Milivoj Telećan et al. Zagreb: GZH, 1985. str. 58-63.
 14. Postmoderna metafikcija: Calvino, Italo. Ako jedne zimske noći neki putnik. prev. Pavao Pavličić. Zagreb: Znanje, 2000.
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Freud, Sigmund. Pojam jeze u književnosti i psihologiji. Prev. Danijela Tkalec. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2010.
 2. Johnson Barbara. Moje čudovište/moje jastvo. Prev. Iva Polak. Kolo: časopis Matice hrvatske, br. 2 (2002).
 3. Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002 .
 4. Weinstein, Cindy. The Invisible Hand Made Visible: "The Birth-Mark".Nineteenth-Century Literature, Vol. 48, No.1., 1993. str. 44-73.
 5. Šesnić, Jelena. Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860). Zagreb: Leykam international, 2010.
 6. Barthes, Roland. S/Z. engl. prijevod. Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.
 7. Fitz, Brewster E. The Use of Mirrors and Mirror Analogues in Maupassant's Le Horla. The French Review, Vol. 45, No. 5, 1972. Str. 954-963.
 8. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967.
 9. Moi, Toril. “It was as if he meant something different from what he said—all the time”: Language, Metaphysics, and the Everyday in The Wild Duck. New Literary History, Vol.33, No. 4, 2002. str. 655-686.
 10. Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.
 11. Machiedo, Višnja. Drugi život: (kritičke studije, eseji i članci). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005.
 12. Watts, Cedric. „Heart of Darkness“ u: Stape, J. H. (ur.) The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. str. 45-62.
 13. Matthias, Bettina. Arthur Schnitzler's Fräulein Else and the End of the Bourgeois Tragedy. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, Vol.18, 2002. str. 248-266.
 14. Solar, Milivoj. „Aleph.“ u: Retorika postmoderne. Zagreb: Matica hrvatska, 2005. str. 24-38.
 15. Peruško, Tatjana. Roman u zrcalu : suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb : Naklada MD, 2000

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar