Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska

Naziv
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
90147
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s povijesnim kontekstom i karakteristikama odnosa renesansnih autora prema tiskanom objavljivanju vlastitih djela.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija, pregled literature
 2. Usmenost i pismenost
 3. Usmenost i pismenost II
 4. Originalnost, retorika i usmenost
 5. Originalnost, retorika i usmenost II
 6. Rukopisi
 7. Tisak
 8. Rukopisi i tiskano objavljivanje
 9. Stigmatizacija tiska
 10. Stigmatizacija tiska II
 11. Aristokratski i dvorski autori
 12. Dramatičari
 13. Dramatičari II
 14. Dramatičari III
 15. Zaključna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 2. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad, usmeni ispit i aktivnost na seminarskim raspravama.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Walter Ong, Orality and Literacy, Routledge, London – New York, 1982.
 2. Eric. A. Havelock, Muza uči pisati, prev. Tomislav Brlek, AGM, Zagreb, 2003.
 3. G. W. Pigman III, «Versions of Imitation in the Renaissance», Renaissance Quarterly, br. 1, 1980.
 4. Gerald L. Bruns, «The Originality of Texts in a Manuscript Culture», Comparative Literature, br. 2, 1980.
 5. Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l'écrit, Albin Michel, Paris, 1996.
 6. Lucien Febvre - Henri-Jean Martin, L'apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1998.
 7. Brian Richardson, Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
 8. J. W. Saunders, «The Stigma of Print», Essays in Criticism, br. 2, 1951.
 9. H. R. Woudhuysen, Sir Philip Sidney and the Circulation of Manuscripts, Clarendon Press, Oxford, 2003.
 10. G. E. Bentley, The Profession of Dramatist in Shakespeare's Time 1590-1642, Princeton University Press, Princeton, 1971.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar