Osmanska lektira

Naziv
Osmanska lektira
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
117829
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Usvojiti znanja i sposobnosti navedena u opisu sadržaja predmeta.
Sadržaj
 1. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 2. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 3. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 4. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 5. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 6. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 7. Ponavljanje i provjera znanja.
 8. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 9. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 10. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 11. Čitanje osmanskih geografskih karata. Izlaganje seminara.
 12. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 13. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 14. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. čitati, prevoditi i analizirati tiskane tekstove na osmanskom jeziku
 2. transliterirati tekstove s arabice na latinicu
 3. transliterirati tekstove s latinice na arabicu
 4. analizirati elemente iz turskog, arapskog i perzijskog jezika u osmanskom jeziku
 5. analizirati neke od reprezentativnih tekstova u okviru seminara
 6. analizirati rukopisne tekstove uz pomoć njihovih transliteriranih verzija
Metode podučavanja
Vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom studija; usmeno izlaganje; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, transliteriranju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Buğday, K. (2009.), The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
 2. Hagopian, V. H. (1907.), Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.
Dopunska literatura
 1. Kerslake, C. (1998.), Ottoman Turkish, str. 179-202. U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and E. A. Csató), London & New York.
 2. Kreutel, R. F. (1965.), Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden.
 3. Hayati Develi (2009.), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Istanbul.
 4. Kerima Filan: Osobitosti osmanskog jezika Mula Mustafe Bašeskije (Arapske i perzijske imenske sintagme), POF, vol. 57/2007, 41-63.
 5. Gadžo-Kasumović, Azra: Prilog prevođenju osmanskih dokumenata i interpretacijama prevoda, Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 64, Sarajevo, 2014.; s. 431-440.
 6. Boeschoten, H. E. (1989). "Why transcribe Ottoman Turkish texts?" In: Manuscripts of the Middle East 1988 [1989], 23-26.
 7. Tezcan, Nuran: History of research on the Seyahatname from 1814 to 2011; u: Evliyâ Çelebi. Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth, ur.: Nuran Tezcan, Semih Tezcan, Robert Dankoff, Istanbul, 2012.; s. 56-80.
 8. Boeschoten, Hendrik, „The Seyahatname as a Source for Linguistic Investigation“, Evliya Çelebi in Diyarbekir, ed. Martin van Bruinessen, Hendrik Boeschoten, Leiden: Brill, 1988, 81-10.
 9. Šabanović, Hazim: Evlija Čelebi: Putopis, Sarajevo, 1967.
 10. Dankoff, Robert, „Evliya's Lexicon and Use of Language“, An Evliya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat-name, Cambridge, 1991

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar