Osnove arapskog jezika: morfologija

Naziv
Osnove arapskog jezika: morfologija
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51016
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvođenje polaznika u morfologiju i sintaksu arapskoga jezika
Sadržaj
 1. Predavanja: Perfekt: osnova perfekta, lični nastavci. Glagolska rečenica. Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija
 2. Predavanja: Genitivna veza; prevođenje arapske genitivne veze na hrvatski. Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija; čitanje i prevođenje
 3. Predavanja: Proširena genitivna veza; atribut regensa i atribut rectuma; upitna zamjenica mada; upitne i niječne glagolske rečenice Vježbe: udžbenik, 7. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
 4. Predavanja: Osobne zamjenice i zamjenički sufiksi: množina. Glagolska rečenica sa subjektom u množini; oblici množine glagola laysa Vježbe: glagolska rečenica, genitivna veza; udžbenik, 8. lekcija
 5. Predavanja: Pravilna i nepravilna množina imenica koje označuju ljude: uvod. Vježbe: Udžbenik, 8. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
 6. Predavanja: Pravilna množina muškog i ženskog roda; glagolska rečenica sa subjektom u množini Vježbe: Udžbenik, 9. lekcija
 7. Predavanja: Imenice kull i ba’d. Upitne zamjenice kam i ayy; zamjenički sufiksi s glagolima i prijedlozima (ma’a, li, ‘inda, fi, ‘ala) Vježbe: Udžbenik, 9. i 10. lekcija
 8. Predavanja: Rečenica s neodređenim subjektom; izražavanje posjedovanja Vježbe: udžbenik, 10. lekcija
 9. Predavanja: Glagol kana; množina imenica koje ne označuju ljude i njihovo slaganje s pridjevima Vježbe: čitanje i prevođenje
 10. Predavanja: Pridjevi za boje; dani u tjednu; mjeseci solarne i lunarne godine Vježbe: čitanje i prevođenje; kolokvij
 11. Predavanja: dvojina; sintaksa brojeva od 3 do 10 Vježbe: čitanje i prevođenje
 12. Predavanja: sintaksa brojeva od 11 do 19; sintaksa brojeva od 20 do 99; izražavanje životne dobi Vježbe: dvojina, brojevi od 3 do 99; čitanje i prevođenje
 13. Predavanja: sintaksa brojeva od 11 do 19; sintaksa brojeva od 20 do 99; izražavanje životne dobi Vježbe: dvojina, brojevi od 3 do 99; čitanje i prevođenje
 14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni testovi

Ishodi učenja
 1. čitati vokalizirane tekstove na arapskome, s poznatim leksikom
 2. sastavljati proširene imenske i glagolske rečenice (s glagolom u perfektu) na arapskome
 3. voditi elementarnu konverzaciju na arapskome
 4. opisati i objasniti kategorije pravilne i nepravilne množine u arapskome
Metode podučavanja
Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press.
 2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
Dopunska literatura
 1. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar