Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)

Naziv
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
50993
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Dalje upoznavanje polaznika s morfologijom i sintaksomu arapskoga jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: redni brojevi, distributivni brojevi; zbirne imenice Vježbe: osnovni, redni i distributivni brojevi: čitanje i prevođenje
 2. Predavanja: pridjevi: tvorbeni modeli; komparacija (elativ) Vježbe: komparativ i superlativ; čitanje i prevođenje
 3. Predavanja: imperfekt: osnova i lični nastavci. Perfekt i imperfekt: aktiv i pasiv Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u imperfektu
 4. Predavanja: tvorbeni modeli i sintaksa glagolskih pridjeva (participa aktivnog i participa pasivnog) I. glagolske vrste; imenice mjesta i vremena; imena oruđa. Vježbe: Imperfekt; participi
 5. Predavanja: glagolski načini: jusiv (skraćeni način), konjunktiv i imperativ Vježbe: glagolske rečenice
 6. Predavanja: Prijedlozi (ponavljanje i proširivanje gradiva); prilozi Vježbe: Čitanje i prevođenje; ponavljanje perfekta i imperfekta
 7. Predavanja: Arapska glagolska imenica (masdar); paradigme masdara Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u perfektu i imperfektu; upotreba masdara
 8. Predavanja: proširene glagolske vrste (uvod); II. i III. glagolska vrsta: tvorbeni modeli i semantička obilježja Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima II. i III. vrste; služenje rječnikom
 9. Predavanja: III. i IV. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima III. i IV. vrste; služenje rječnikom
 10. Predavanja: V.,, VI, VII . i VIII. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje; zadaće: prevođenje tekstova uz samostalnu upotrebu rječnika
 11. Predavanja: IX. i X. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje proširenih glagolskih vrsta; kolokvij
 12. Predavanja: Pridjevi – nastavak: pridjevska, neprava genitivna veza; ustaljene genitivne veze pridjevskog značenja; pridjevi suprotnog značenja; opisno poređenje; akuzativ stanja (hal) Vježbe: čitanje i prevođenje književnih i novinskih tekstova
 13. Predavanja: Imenice duge deklinacije; apsolutna negacija Vježbe: čitanje i prevođenje novinskih članaka i drugih odabranih tekstova
 14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni testovi

Ishodi učenja
 1. čitati vokalizirane tekstove na arapskome
 2. opisati i objasniti tvorbene modele arapskih participa, glagoskih imenica i dr.
 3. objasniti i prepoznati tvorbene modele proširenih vrsta arapskih glagola
 4. objasniti sintaksu brojeva u arapskome
 5. samostalno prevoditi s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski rečenice s glagolima u perfektu i prezentu
 6. služiti se rječnikom arapskog jezika ustrojenim prema korijenu riječi
Metode podučavanja
Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Abboud i dr., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press. (odabrane lekcije)
 2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
Dopunska literatura
 1. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)
 2. Muftić, Teufik, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo (stari naslov: Arapsko-srpskohrvatski rječnik)
 3. Wehr, Hans (ur. J. M. Cowan), A Dictionary of Modern Written Arabic, Bejrut – London, više izdanja

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar