Osnove baštinske komunikacije

Naziv
Osnove baštinske komunikacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117587
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Steći uvid u osnovne oblike komunikacije u baštinskim ustaovama i to od onih koje dijelimo sa svim baštinskim ustanovama do onih specifičnih za muzeje i slične ustanove, izložbe napose
Sadržaj
 1. Komunikacijski proces općenito s naglaskom na motrištu muzeologije i muzeološke funkcije komunikacije – jednosmjerna versus dvosmjerna komunikacija
 2. Baštinske profesije koje sudjeluju u oblikovanju i organiziranju komunikacije u muzeju
 3. Komuniciranje govorom - verbalno i neverbalno komuniciranje – oblici govorene komunikacije u muzeju
 4. Javno priopćavanje - pisanje priopćenja
 5. Komunikacija edicijom i svi njeni oblici u muzeju (muzejske publikacije s posebnim naglaskom na katalogu)
 6. Uvod u izložbu kao muzeju najimanentniji oblik komunikacije – pojam izložbe i povijest izlaganja
 7. Osnovne tipologije izložaba - kritički pristup
 8. Zaključno razmatranje

Ishodi učenja
 1. Objasniti i interpretirati naučeni sadržaj vezan uz različite modele komunikacije
 2. Objasniti motrište muzeologije odnosno muzeološke funkcije komunikacije
 3. Opisati osnovne elemente govora i primijeniti ih na govorni oblik komunikacije u muzeju
 4. Opisati elemente i tipologiju javnog priopćenja i primijeniti na priopćenje u okolišu muzeja
 5. Objasniti različite oblike muzejskih publikacija i identificirati njihovu funkciju unutar muzejske komunikacije
 6. Opisati pojam i vrste izložaba u muzeju
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski radovi - analize pojedinih oblika komunikacije, ciljani posjeti baštinskim ustanovama
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na predavanju, seminarski rad i pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Maroević, I. komunikacija. U: Uvod u muzeologiju. Zagreb: Institut za informacijske studije, 1993, str. 199-259.
 2. Muzej publikacija. Muzejske publikacije i novi mediji / Tema broj / Informatica museologica, br. 3-4, 2001, str. 6-13, 14-18, 37-41.
 3. Radovanlija-Mileusnić, S. Katalog muzej. U: Što je katalog muzej. Zagreb: MDC 2013, str. 9-40.
 4. Vujić, Ž. Komunikacijski aspekt u sustavu muzeologije Ive Maroevića. U: Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009.
 5. Etički kodeks za muzeje (dio koji se odnosi na prezentacije i publikacije i odnose s javnošću) http://icom.museum/codes/croatia.pdf
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij