Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza

Naziv
Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
132059
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Terenske vježbe
30

Cilj
Upotreba pojedinih računalnih programa u svrhu izrade što potpunijih crteža arheološkog materijala. Crtanje različitog pokretnog arheološkog materijala, odnosno izrađivanje osnovnog arheološkog crteža. Primjena računalnog programa kao što je Auto CAD za digitaliziranje rukom izrađenih crteža. Upoznavanje sa mogućnostima kombiniranja osnovnog arheološkog crteža i fotografije. Snimanje i obrada fotografija arheoloških predmeta u programu Photoshop za potrebe izrade foto tabli. Povezivanje fotografija arheoloških predmeta sa crtežima. Korištenje navedenih programa kako bi korigirali, dodavali i kolažirali crteže zadanih arheoloških nalaza. Manipuliranje digitaliziranim crtežima i kreiranje arheoloških foto tabli. Prepoznavanje brojnih mogućnosti kombiniranja različitih crtačkih tehnika kako bi informacije koje nosi određeni arheološki materijal dokumentirali što vjernije i preciznije.
Sadržaj
 1. Orijentiranje arheoloških predmeta i prepoznavanje glavnih elemenata osnovnog arheološkog crteža
 2. Mjerenje i crtanje zadanih arheoloških nalaza
 3. Crtanje moguće idealne rekonstrukcije
 4. Digitaliziranje crteža arheoloških nalaza izrađenih u olovci
 5. Crtanje zadanih arheoloških predmeta koristeći program AutoCAD
 6. Prilagođavanje formata crteža za daljnju obradu
 7. Orijentiranje i priprema arheoloških nalaza za fotografiranje
 8. Fotografiranje zadanih arheoloških predmeta
 9. Obrada snimljenih fotografija u programu Photoshop
 10. Priprema fotografija i crteža za izradu arheoloških foto tabli
 11. Povezivanje fotografije nalaza s crtežom nalaza
 12. Kreiranje arheoloških foto tabli
 13. Vježbe
 14. Vježbe
 15. Vježbe

Ishodi učenja
 1. Moći pravilno orijentirati zadani arheološki nalaz
 2. Moći mjerenjem precizno nacrtati zadani arheološki predmet sa glavnim elementima koji čine osnovni arheološki crtež
 3. Moći pripremiti crtež izrađen u olovci za daljnju računalnu obradu
 4. Upotrijebiti program AutoCAD u svrhu digitaliziranja arheološkog crteža
 5. Moći pravilno postaviti zadani arheološki predmet za potrebe fotografiranja
 6. Moći kreirati arheološke digitalne table crteža u veću cjelinu
Metode podučavanja
Tijekom rada koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Potpisom se potvrđuje sustavna nazočnost kolegiju i krajnji rezultat. Kroz samostalne vježbe izrade arheoloških foto tabli s materijalom provjerit će se praktična primjena usvojenih kompetencija digitalne obrade arheoloških nalaza za potrebe dokumentacije, stručne i znanstvene objave.

Obavezna literatura
 1. Griffiths, N. and Jenner, A. 1991 Drawing Archaeological Finds, A Handbook, University College London.
 2. Brodribb, C. 1970 Drawing Archaeological Finds for Publication, John Baker.
 3. Maraval M.- L., Marty M.- T., Sablayrolles R. 2005 Méthodes d᾽enregistrement informatique du mobilier et du traitement graphique, Manuel pour la fouille franco- grecque de Thasos Abords Nord de l᾽Artémision, Thasos.
 4. Maney, A. S. 1980 The Preparation of Archaeological Illustrations for Reproduction, Association of Archaeological Illustrators and Surveyors, Tehnical Paper 1.
Dopunska literatura
 1. On line priručnici i stručni članci

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar