Osnove klasične arheologije 2

Naziv
Osnove klasične arheologije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51105
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
pokazati pojedine odabrane teme iz klasične arheologije i obraditi ih na znanstveni način; izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije; upoznati studente s pravim znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije; uputiti ih u principe i načine prezentiranja znanstvenog rada u klasičnoj arheologiji
Sadržaj
 1. 1. Uvod o klasičnoj arheologiji i povijesti klasične arheologije
 2. 2. Mračno doba ili helenski srednji vijek
 3. 3. Uvod u grčku mitologiju – što je mit?
 4. 4. Uvod u grčku mitologiju – proučavanje mitova
 5. 5. Rana grčka kolonizacija na zapadu
 6. 6. Fokejska plovidba
 7. 7. Poliklet i njegov kanon
 8. 8. Templum – ideja rimskog hrama
 9. 9. Rimski hram, Disciplina Etrusca i jetra iz Piacenze
 10. 10. Svakodnevni život u Rimu – banditi i drumski razbojnici
 11. 11. Rana rimska religija – osnovni pojmovi.
 12. 12. Stvaranje rimske kronologije
 13. 13. Rimski portret.
 14. 14. Romul osniva Rim – stanje istraživanja.
 15. 15. Rana rimska religija – rimski kalendar i važnije svetkovine.

Ishodi učenja
 1. opisati povijesni razvitak određenog područja klasične arheologije i/ili određene civilizacije
 2. prikazati i objasniti relevantnu metodologiju, terminologiju i materijalnu kulturu važnu za to područje i/ili civilizaciju
 3. smjestiti dana znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
 4. voditi studenta prema razvoju kritičkog prosuđivanja i povezivanja znanja stečenih tijekom nastave
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Michael Grant, The Rise of the Greeks, Phoenix, London, 1987.
 2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.).
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska bknjiga, Zagreb, 2004.
 2. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 3. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
 4. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
 5. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar