Osnove komunikacijske tehnologije

Naziv
Osnove komunikacijske tehnologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
35927
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Upoznavanje s osnovama rada i komuniciranja u umreženoj okolini, te upoznavanje s osnovama mrežnih servisa i usluga na Internetu.
Sadržaj
 1. Računalne mreže (osnovni pojmovi)
 2. Uvod u Internet
 3. Rad na Internetu; Pružatelji pristupa Internetu
 4. Adresiranje na Internetu
 5. Internetske domene
 6. Osnovni mrežni protokoli
 7. Elektronička pošta
 8. World Wide Web
 9. Pretraživači; Osnove rada pretraživača i metapretraživača
 10. Osnovne karakteristike mrežnih izvora informacija (Web imenici, portali, on-line enciklopedije)
 11. Komuniciranje putem Interneta
 12. Prijenos datoteka putem Interneta
 13. Multimedija
 14. Sigurnost na Internetu
 15. Uvod u nevidljivi Web

Ishodi učenja
 1. Demonstrirati poznavanje osnovnih karakteristika i vrijednosti pojedinih komunikacijskih tehnologija
 2. Izabrati internetske servise koje mogu biti upotrijebljene za pronalaženje i upotrebu informacija na internetu
 3. Primijeniti znanje o adresiranju računala na internetu
 4. Identificirati i preporučiti popularne komunikacijske servise na internetu radi njihove primjene u informacijskim ustanovama
 5. Odabrati pojedine internetske servise u svrhu oblikovanja i upotrebe informacijskih proizvoda i usluga
 6. Primijeniti načela oblikovanja i objavljivanja sadržaja na World Wide Webu
 7. Identificirati načela sigurnog rada na internetu
Metode podučavanja
Predavanje i praktične vježbe. Praktični dio odnosit će se na upoznavanje pojedinih servisa i usluga na Internetu, te na osnove izrade statičnih HTML stranica.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit 100% (Ispit je moguće položiti putem dva kolokvija tijekom semestra ili pismenim ispitom na kraju semestra.). Preduvjet za izlazak na kolokvij / ispit su riješeni zadaci na vježbama.

Obavezna literatura
 1. Tripathi, Manorama; Kumar, Sunil. Use of Web 2.0 tools in academic libraries: A reconnaissance of the international landscape. // The International Information & Library Review 42(2010), 195-207.
 2. Gralla, Preston. How the Internet works. Indianapolis: QUE, 2007.
 3. Duckett, Jon. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.
 4. Miller, Joseph B. Internet technologies and information services. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2009.
 5. Gralla, Preston. Kako funkcionira Internet. Zagreb : Algoritam, 2004.
Dopunska literatura
 1. Castro, Elizabeth. HTML, XHTML and CSS : Visual quickstart guide. Berkeley : Peachpit Press, 2007.
 2. Buigues-García, Mar; Giménez-Chornet, Vicent. Impact of Web 2.0 on national libraries. // International Journal of Information Management 32(2012), 3–10.
 3. Wright, Alex. Searching the Deep Web. // Communications of the ACM. 51, 10(2008), 14-15.
 4. HTML 4 & 5 tutorial. URL: http://www.w3schools.com/html/default.asp. (20.2.2014.)
 5. HTML 5 tutorial URL: http://www.html5-tutorials.org/ (20.2.2014.)
 6. Sherman, C.; Price, G. The invisible Web: uncovering information sources search engines can't see. Medford; New Jersey: Information today, 2001. str. 55-74, 127-133.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar