Osnove nizozemskog jezika I

Naziv
Osnove nizozemskog jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125812
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Savladavanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 2. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 3. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 4. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 5. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 6. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 7. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 8. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 9. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 10. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 11. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 12. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 13. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 14. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Napisati kraće tekstove o sebi i svojoj neposrednoj okolini.
 2. Koristeći jednostavne, glavne rečenice postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj blizini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim temama, uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice.
 3. Upoznati se s izvornim govornicima, reagirati pozitivno ili negativno na prijedlog ili poziv, predložiti osnovne aktivnosti.
 4. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 5. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 6. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 7. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na satu nizozemskoga jezika; u kantini, kafiću, restoranu, trgovini; na ulici, tržnici...
 8. Slušajući razumjeti poznate riječi, osnovne fraze i kraće rečenice koje se odnose na osobne podatke, obitelj, mjesto stanovanja i neposrednu konkretnu okolinu.
 9. Slušajući razumjeti izvornoga govornika nizozemskoga jezika ako govori polako i razgovijetno te o unaprijed poznatoj temi.
 10. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 11. Čitajući razumjeti kraće poruke i pisma privatnoga karaktera.
 12. Čitajući razumjeti osnovne natpise i instrukcije na ulici i javnim površinama, u restoranu i kafiću, na željezničkim i autobusnim postajama i sl.
 13. Ispuniti formulare o osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar