Osnove nizozemskog jezika II

Naziv
Osnove nizozemskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125813
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Usustavljivanje i utvrđivanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 2. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 3. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 4. Tjedan 4-5. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: pridjevi (II), komparativ i superlativ.
 5. Tjedan 4-5. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: pridjevi (II), komparativ i superlativ.
 6. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 7. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 8. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 9. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 10. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 11. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 12. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 13. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 14. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Čitajući pronaći određenu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, jelovnici i vozni redovi.
 2. Čitajući razumjeti kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom i sadrže visoko frekventne riječi, a mogu biti privatnog ili informativnog karaktera.
 3. Napisati kraće poruke i osobna pisma o sebi i svojim interesima.
 4. Napisati kraće tekstove o sebi, svojoj neposrednoj okolini, svakodnevnim obvezama i hobijima.
 5. Sporazumjeti se u restoranu, kafiću, trgovini, na ulici, tražeći i pružajući osnovne informacije o hrani, piću, odjeći, smjeru kretanja i sl.
 6. Koristeći jednostavan jezik opisati svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, obrazovanje, sadašnje ili prethodno radno mjesto i sl.
 7. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1/A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 8. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 9. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 10. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na rođendanskoj proslavi, kod prijatelja, putovanje vlakom, u kinu, u agenciji nekretnina, kod liječnika...
 11. Slušajući razumjeti najčešće korištene riječi i jednostavne rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao).
 12. Slušajući shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih ili medijskih obavijesti.
Metode podučavanja
Utvrđivanje i uvježbavanje gradiva kolegija Osnove nizozemskog jezika I. Proširivanje jezične kompetencije. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar