Osnove retorike I

Naziv
Osnove retorike I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
86822
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s teorijskim i praktičnim vrijednostima antičke retorike, razvijanje sposobnosti kritičke analize govora kao specifične tekstne vrste te primjena antičke retorike u različitim komunikacijskim situacijama
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Povijest retorike 1
 3. Povijest retorike 2
 4. Oblici uvjeravanja (ethos)
 5. Oblici uvjeravanja (pathos)
 6. Oblici uvjeravanja (logos)
 7. Logičke pogreške i manipulacija
 8. Logičke pogreške i manipulacija
 9. Retorička analiza na primjeru filma
 10. Retorička analiza na primjeru filma
 11. Debata 1
 12. Debata 2
 13. Debata 3
 14. Debata 4
 15. Završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati i samostalno preoblikovati povijest retorike
 2. upoznati i znati primijeniti klasične oblike uvjeravanja (ethos, pathos, logos)
 3. samostalno uočiti logičke pogreške i strategije manipulacije
 4. prepoznati manipulaciju u tuđem diskursu
 5. kritički analizirati glavne elemente od kojih se sastoji govor
 6. steći sposobnost argumentiranja pro i contra
Metode podučavanja
Seminarska diskusija, pojedinačni i grupni rad, debata, snimanje kamerom
Metode ocjenjivanja
Završni kolokvij, aktivnost na satu

Obavezna literatura
 1. Aristoteles (1999): Rhetorik. Stuttgart: Reclam
 2. Platon: "Das gastmahl"
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar