Osnove strukturalizma

Naziv
Osnove strukturalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
77848
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
stjecanje temeljnih znanja o strukturalizmu u lingvistici, osposobljavanje za analizu i interpretaciju izvornih lingvističkih tekstova
Sadržaj
 1. uvodno predavanje
 2. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 3. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 4. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 5. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 6. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 7. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 8. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 9. Praška škola, odabrani tekstovi
 10. Praška škola, odabrani tekstovi
 11. Praška škola, odabrani tekstovi
 12. Praška škola, odabrani tekstovi
 13. Hjelmslev i glosematika
 14. Hjelmslev i glosematika
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. interpretirati sturkturalističku teoriju u osnovnim postavkama
 2. obrazložiti i primijeniti strukturalističku aparaturu
 3. primijeniti odgovarajuće nazivlje i kategorije
Metode podučavanja
analiza, interpretacija i komentar izvornih tekstova
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje, završna usmena provjera

Obavezna literatura
 1. Z. Glovacki-Bernardi, Izabrani tekstovi za uvod u studij njemačkog jezika, Zagreb, 1986.
 2. G. Helbig, Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, Leipzig, 1993
Dopunska literatura
 1. A Kovačec, F. de Saussure i strukturalizam, u Uvod u lingvistiku, ur. Z. Glovacki-Bernardi, 2., prošireno izdanje, Zagreb, 2007., str. 99-179

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar